OZV 1/2013 o zrušení místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo koncový interaktiv

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem se na svém zasedání  dne 15.05.2013 usnesením č.II/  usneslo vydat na základě ustanovení Části 6, §41h zákona č.458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu  s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně  závaznou vyhlášku:

Obsah

článek I.

článek II.

čl. I.

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně  závazná vyhláška  Města Lysá nad Labem č.9/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo koncový interaktivní videoloterní terminál nebo herní místo lokálního herního systému.

čl. II.

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška  nabývá účinnosti dnem 01.06.2013.

Marcela Chloupková

místostarostka

Mgr.Jiří Havelka

starosta

Vytvořeno 2.7.2013 11:00:36 | přečteno 44x | ernest
load