NM 6/2019 - Ceník placeného stání na místních komunikacích

Ceník placeného stání na místních komunikacích
v době konání výstav

Rada města Lysá nad Labem dne 02.12.2019, usnesením č. 682, na základě § 10 odst. 1 zákona 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a s § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s odkazem na nařízení rady města Lysá nad Labem č. 5/2019, o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav, se usnesla vydat toto nařízení:

Ceník
parkovacích lístků a parkovacích známek pro rok 2020

čl. 1

Parkovací lístky za stání dle článku 1 odst. 1 písm. a) nařízení č. 5/2019 v době od 4 do 18 hodin

Druh vozidla

Cena*

Osobní nebo užitkové vozidlo do 3,5 t užitné hmotnosti

50,00 Kč

Autobus nebo vozidlo nad 3,5 t užitné hmotnosti

200,00 Kč

*Cena je jednotná bez ohledu na dobu stání v časovém úseku mezi 4. a 18. hodinou.

čl. 2

Parkovací známky nepřenosné s platností do 31.12.2020

Kategorie

1. dvoustopé vozidlo

2. a každé další dvoustopé vozidlo

Fyzické osoby dle čl. 1. odst. 1 písm. c) nařízení č. 5/2019

100,00 Kč

500,00 Kč

Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P dle čl. 1. odst. 1 písm. c) nařízení č. 5/2019

zdarma

500,00 Kč

Firmy se sídlem nebo provozovnou ve vymezených oblastech města dle čl. 1. odst. 1 písm. b) nařízení č. 5/2019

500,00 Kč

1000,00 Kč

čl. 3

1. Tímto nařízením se ruší nařízení Města Lysá nad Labem č. 4/2019 Ceník placeného stání na místních komunikacích v době konání výstav.

2. Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.


Ing. Karel Otava - starosta města

Mgr. Jiří Havelka - místostarosta 

Vytvořeno 8.1.2020 13:20:11 | přečteno 35x | ernest
load