NM 5/2011, kterým se stanovují úseky místních komunikací, chodníků, přístupových cest k obytným obje

Nařízení města Lysá nad Labem č.5/2011,

kterým se stanovují úseky místních komunikací, chodníků, přístupových cest k obytným objektům a nemovitostem, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost v zimním období.

Rada města Lysá nad Labem na svém jednání dne 18.10.2011 usnesením č.661 vydala v souladu s § 27 odst.5 zákona 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §11 odst.1 a dále § 102 odst.2 písm.d)zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1

Předmět úpravy

Vymezení úseků místních komunikací, chodníků, přístupových cest k obytným objektům a nemovitostem, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v zimním období v době od 8.listopadu do 31.března každého roku.

Článek 2

Úseky místních komunikací, chodníků, přístupové cesty k obytným objektům a nemovitostem, na nichž se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (neudržované úseky)

Neudržované úseky místních komunikací, chodníků, přístupových cest k obytným objektům a nemovitostem, se vymezují takto:

Seznam neudržovaných komunikací

označení dle ulic komunikace:

K Bažantnici, Ke Střelnici, Kaprova, Pod Klášterem, Sadová, Resslova-nezpevněná komunikace, Lipová, Na Výsluní, Spojovací, Za Kruhovkou, K Borku, U Nadjezdu, V Rybníčkách, všechny cesty v zámeckém parku,všechny cesty v parcích a dětských hřištích.

Seznam neudržovaných přístupových cest k bytovým objektům a nemovitostem

označení dle ulic přístupové cesty k obytným objektům a nemovitostem:

Okružní, Lomená, Průběžná, u garáží na Sídlišti, u hřbitovní zdi, Luční, kovonské domy na Kačíně, Jedličkovo sídliště, Ve Višňovce.

Seznam neudržovaných chodníků

označení ulice chodníků:

V Polích, Fibichova, Vojanova, Kapitána Jaroše, Máchova, U Křížku, Dvorecká, Dvořákova,

Stržiště č.p.634-361 a 928-961, Sojovická č.p.441-391 a 365-868, Čechova č.p.1314-1330 a 1555-689, Blahoslavova, Alšova, Riegrova, Raisova, U Braňky, Tyršova, Vodákova, Šmeralova č.p.1883-720 a 1626-347, Okrsek, Poděbradova č.p.115-1582, Skupova, Klicperova, Růžová, Brigádnická, Mladá, V Zátiší, Na Výsluní, Za Koncem, Jedličkovo sídliště, Pivovarská, 28.října, Zahradní č.p.923-909, Šafaříkova, Smetanova, U Stadionu, Sokolovská, Na Zemské stezce, Boženy Němcové, Havlínova, Fuksova, Švermova, Vichrova, Nerudova, Olbrachtova, Křižíkova, Kolárova, Spojovací, Hořejší, Husova, Dohalského, Jiráskova, Palackého č.p.128-219, Krátká, Lidická, Vrchlického, Ve Vilách, Na Brůdku, Na Staré vsi, K Borku.

Článek 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá z důvodu obecného zájmu účinnosti dnem vyvěšení.

Marcela Chloupková - místostarostka

Mgr.Jiří Havelka - starosta

Vytvořeno 1.11.2011 9:27:00 | přečteno 69x | ernest
load