NM 3/2020 Ceník placeného stání na místních komunikacích v době konání výstav

Nařízení Města Lysá nad Labem

č. 3/2020

ze dne 01.12.2020

Ceník placeného stání na místních komunikacích

v době konání výstav

Rada města Lysá nad Labem dne 01.12.2020, usnesením č. 655, na základě § 10 odst. 1 zákona 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a s § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s odkazem na nařízení rady města Lysá nad Labem č. 5/2019, o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav, se usnesla vydat toto nařízení:


Ceník

parkovacích lístků a parkovacích známek pro rok 2021


čl. 1
Parkovací lístky za stání dle článku 1 odst. 1 písm. a) nařízení č. 2/2020 v době od 4 do 18 hodin

 Druh vozidla  Cena*
 Osobní nebo užitkové vozidlo do 3,5 t užitné hmotnosti  50,00 Kč
 Autobus nebo vozidlo nad 3,5 t užitné hmotnosti  200,00 Kč

*Cena je jednotná bez ohledu na dobu stání v časovém úseku mezi 4. a 18. hodinou.
 


čl. 2
Parkovací známky nepřenosné s platností do 31.12.2021
 

Kategorie 
1. dvoustopé
vozidlo
 
2. a každé další
dvoustopé
vozidlo
 
 Fyzické osoby dle čl. 1. odst. 1 písm. c) nařízení č.
2/2020
 100,00 Kč  500,00 Kč
 Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P dle čl. 1. odst. 1 písm.
c) nařízení č. 2/2020
 zdarma  500,00 Kč
 Firmy se sídlem nebo provozovnou ve vymezených
oblastech města dle čl. 1. odst. 1 písm. b) nařízení č.
2/2020
 500,00 Kč  1000,00 Kč 


čl. 3

1. Tímto nařízením se ruší nařízení Města Lysá nad Labem č. 6/2019 Ceník placeného stání na místních komunikacích v době konání výstav.

2. Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

Vyvěšeno dne: 07.12.2020
Vytvořeno 7.12.2020 17:51:54 | přečteno 56x | ernest
load