Obecně závazné vyhlášky a nařízení města

Obecně závazné vyhlášky a nařízení města jsou nově publikovány ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

HTTPS://SBIRKAPP.GOV.CZ 

OZV 1/1999 o vytvoření a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na

Městské zastupitelstvo v Lysé nad Labem schválilo na základě par.36 odst.1, písm.f) zákona č.367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů na svém řádném zasedání dne 31.3.1999, obecně závaznou vyhlášku tohoto znění :

9.5.2013 6:55:40 | přečteno 29x | ernest | Celý článek
 

OZV 3/2004 o požární ochraně - Požární řád města Lysá nad Labem

Městské zastupitelstvo v Lysé nad Labem se na svém zasedání dne 24.3.2004 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a 84 odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku

9.5.2013 11:04:40 | přečteno 18x | ernest | Celý článek
 

OZV 4/2004 o požární ochraně - Podmínky požární bezpečnosti při akcích, kterých se zúčastňuje větší

Městské zastupitelstvo v Lysé nad Labem se na svém zasedání dne 24.3.2004 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a 84 odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku

9.5.2013 11:17:38 | přečteno 21x | ernest | Celý článek
 

OZV 1/2013 o zrušení místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo koncový interaktiv

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem se na svém zasedání  dne 15.05.2013 usnesením č.II/  usneslo vydat na základě ustanovení Části 6, §41h zákona č.458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu  s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně  závaznou vyhlášku:

2.7.2013 11:00:36 | přečteno 15x | ernest | Celý článek
 
1 [...] 5 další >
Vytvořeno 17.5.2017 | přečteno 374x | tana
load