MÍSTNÍ REFERENDUM - INFORMACE PRO ORPÁVNĚNÉ OSOBY V KARANTÉNĚ / IZOLACI Z DŮVODU ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Informace pro oprávněné osoby v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19

Vláda České republiky dne 17. srpna 2020 schválila návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020. Dne 19. srpna 2020 návrh zákona schválila Poslanecká sněmovna (sněmovní tisk 971) a postoupila ho Senátu (senátní tisk 303). Senát návrh schválil ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou dne 20. srpna 2020. Prezident republiky zákon podepsal dne 21. srpna 2020 a dne 24. srpna 2020 byl zákon publikován ve Sbírce zákonů jako zákon č. 350/2020. Téhož dne také nabyl účinnosti.

Zákon je určen pro osoby, jimž nařídila karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 krajská hygienická stanice nebo praktický lékař. Zákon též umožní hlasování oprávněným osobám umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.

Pro tuto skupinu oprávněných osob se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:

a) u volebního stanoviště zřízeného pro území okresu, na jehož území se nachází obec, ve které má oprávněný volič adresu místa trvalého pobytu a pro jejíž území je referendum vyhlášeno.

Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) - tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres, bude jich tedy 78. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla, jejich vybavení zajistí armáda. Takto může oprávněná hlasovat ve středu ve volebním týdnu od 7 do 15 hodin.

b)   pobytovém zařízení, které se nachází na území obce, ve které má oprávněný volič adresu místa trvalého pobytu a pro jejíž území je referendum vyhlášeno,

Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka volebního týdne od 7 hodin do pátku volebního týdne do 18 hodin.

c) do zvláštní přenosné schránky, nachází-li se oprávněná osoba na území obce, ve které má adresu místa trvalého pobytu a pro jejíž území je referendum vyhlášeno.

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Tuto komisi budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne od 7 hodin do soboty volebního týdne do 14 hodin.

Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hlasovací komise složené ze tří vojáků a zapisovatele jmenovaného krajským úřadem; také sčítání těchto hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu.

Zpracování s pomocí informací z níže uvedeného zdroje.

zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d
Vytvořeno 10.9.2020 11:17:56 | přečteno 49x | ernest
load