Hlášení rozhlasu 8. 4. 2022

Vážení spoluobčané,

rádi bychom Vás upozornili, že ke 30. červnu 2022 bude ukončena platnost původních štítků s čárovým kódem. V případě, že bude po tomto datu odevzdán pytel s tříděným odpadem označený štítkem s čárovým kódem, nebude tento pytel zahrnut do slevy. Od 01. července 2022 budou platné pouze štítky s QR kódem.

Dále upozorňujeme všechny majitele psů, že poplatek daný obecně závaznou vyhláškou města o místních poplatcích je splatný do 30. 06. 2022. Poplatek je možné zaplatit v hotovosti na pokladně finančního odboru MěÚ Lysá nad Labem nebo bezhotovostní platbou na účet 19-0504268369/0800, variabilní symbol 1341+číslo poplatníka. Variabilní symbol je důležitý pro identifikaci poplatníka.

V případě nejasností se obraťte na paní Darinu Košvancovou na telefonu +420 325 510 272.

Děkujeme za pozornost a přejeme hezký víkend.

Vytvořeno 7.4.2022 11:56:34 | přečteno 103x | ernest
load