OPŽP - Projekt Protipovodňová opatření města a ORP Lysá nad Labem

Projekt „Protipovodňová opatření města a ORP Lysá nad Labem „

Předmětem projektu je zpracování digitální povodňové mapy pro město a pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Lysá nad Labem. Projekt řeší mimo zpracování digitální povodňové mapy rovněž vybudování sítě varovného informačního systému pro město Lysá nad Labem. Současné zařízení pro informování obyvatelstva při krizových situacích je nevyhovující .

Cíle projektu :

  1. Podpořit preventivní protipovodňová opatření
  2. Zpracování digitálního povodňového plánu
  3. Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Registrační číslo : CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011181
opzp

Vytvořeno 17.5.2017 | přečteno 56x | ernest
load