OPŽP - Kanalizace Dvorce

Kanalizace Dvorce

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií- Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cílem projektu je vybudování 1,4 km nových kanalizačních řadů ve Dvorcích, místní části Lysé nad Labem. Realizací projektu bude možno připojit 100 EO na vyhovující ČOV a bude možno odstranit navíc znečištění 4,16 t/rok CHSKCr.

Celkové způsobilé výdaje: 8 118 578 Kč

Celkové způsobilé výdaje očištěné o příjmy: 6 088 934 Kč

Dotace EU: 5 175 594 Kč (85%)

Příspěvek příjemce podpory: 913 340 Kč (15%)

Datum zahájení realizace projektu: 20. 8. 2018

Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 7. 2019

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt“ Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Město Lysá nad Labem

Vytvořeno 17.5.2017 | přečteno 61x | ernest
load