IROP - Parkoviště B+R - Automatická kolárna Lysá nad Labem

Projekt "Parkoviště B+R - Automatická kolárna Lysá nad Labem" je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu: Realizací projektu dojde k výstavbě samostatného parkovacího systému B+R se 118 parkovacími místy pro kola.

Cíle projektu: Cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost, dostupnost a bezpečnost města vybudováním samostatného parkovacího systému kategorie B+R podporující multimodalitu, který usnadní přestupy mezi vlaky, autobusy, vlastní dopravou a cyklodopravou, zjednoduší orientaci cestujících a dopravců. Projekt podporuje využívání šetrnějších způsobů přepravy, jakými jsou doprava veřejná, cyklistická či pěší. Rozvoj alternativních způsobů přepravy by měl vést mimo jiné k poklesu množství dopravních nehod, kongescí, zlepšení životního prostředí snížením emisí, vibrací a hluku za současného zvyšování bezpečnosti provozu a zajištění bezbariérového přístupu. V neposlední řadě je možné zlepšenou dopravní dostupností přispět k začlenění sociálně vyloučených lokalit.

Výsledky projektu: Výsledkem projektu bude samostatný parkovací systém B+R v návaznosti na vlakové a autobusové nádraží v Lysé nad Labem, Litol. Parkovací systém B+R bude podporovat návaznosti různých druhů dopravy a vymezovat plochy, které umožňují účelné propojení ploch bydlení, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch s požadavky na ochranu a zvyšování kvality životní prostředí. Vytváří se tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v celém obsluhovaném území města a v přilehlých oblastech.

irop cyklovez

Vytvořeno 17.5.2017 | přečteno 56x | ernest
load