Projekt - Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s

logo smo


PROJEKT "SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ"

Cílem projektu Podpora meziobecní spolupráce je vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj spolupráce mezi obcemi v jednotlivých správních obvodech ORP v ČR. Gestorem projektu je Svaz měst a obcí ČR a vedle Lysé nad Labem se do něj zapojilo dalších 185 smluvních partnerů v celé České republice. Projekt má napomoci k rozvinutí všech forem spolupráce mezi jednotlivými obcemi a pomoci především malým obcím při výkonu samosprávních činností. Ve spolupráci obcí správního obvodu ORP Lysá nad Labem vznikla Strategie území správního obvodu ORP Lysá nad Labem v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy. Strategie obsahuje analýzu jednotlivých oblastí, hlavní problémové okruhy a stanovuje cíle, které by měly v daných oblastech řešit problémy na sledovaném území. Projekt Podpora meziobecní spolupráce (PMOS) má podpořit nejen neformální spolupráci obcí, ale napomoci i při institucionalizaci této spolupráce či zlepšení fungování stávajících Dobrovolných svazků obcí (DSO). Výstupů projektu bude využito při dalším rozvoji spolupráce obcí v rámci DSO Mikroregion Polabí.

Více informací najdete na http://www.obcesobe.cz/
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001
Předpokládané náklady: 2 302 656,- Kč
Pilotní Projekt je hrazený plně ze zdrojů OP LZZ
Předpokládaný termín realizace: listopad 2013 – říjen 2015

Výstupy projektu:

§  Strategie území správního obvodu ORP Lysá nad Labem v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy

§  Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Lysá nad Labem
Vytvořeno 12.10.2015 13:40:05 | přečteno 49x | ernest
load