Úřední deska

V případě neočekávaných technických problémů můžete využít původní úřední desku https://ud.mestolysa.cz/ .

Vyhledat oznámení
kalendář
kalendář
Číslo jednací Vyvěšení Název oznámení Typ
MULNL-OD/61853/2023/Juh/183 22.9.2023-8.10.2023 stanovení přechodné úpravy provozu
silnice č. III/3315 (p. č. 35538/4, u železničního přejezdu), Lysá nad Labem
Dopravní značení
22.9.2023-16.1.2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
Obecně závazné vyhlášky
MULNL-VV/65686/2023/Šť 20.9.2023-10.10.2023 Nabídky volných pracovních míst: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrová řízení pro obsazení volných pracovních pozic.
Výběrová řízení (volná pracovní místa)
MULNL-OD/64661/2023/Juh/181 20.9.2023-6.10.2023 stanovení místní úpravy provozu
silnice č. II/272, ulice Československé armády, Lysá nad Labem
Dopravní značení
VŘ 20/2023 20.9.2023-6.10.2023 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – na obsazení místa referenta/tky Odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem
Výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky Odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon správních činností při provádění zápisu bodů do bodového hodnocení řidiče, vedení správního řízení o námitkách proti záznamu bodů, výkon správních činností agendy registru řidičů a řidičských oprávnění a správních řízeních souvisejících.
Výběrová řízení (volná pracovní místa)
MULNL-OD/47198/2023/Juh/142 19.9.2023-5.10.2023 stanovení místní úpravy provozu
silnice č. II/272 ve směru od obce Benátecká Vrutice a Benátky nad Jizerou, Jiřice
Dopravní značení
MULNL-OD/53428/2023/Juh/180 19.9.2023-5.10.2023 stanovení přechodné úpravy provozu
ulice Armádní, k.ú. Benátecká Vrutice
Dopravní značení
MULNL-VV/64693/2023/Ka 19.9.2023-29.11.2023 Oznámení
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk - Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - č.j. OO-4/2018-208
Ostatní
MULNL-VV/65180/2023/Ka 19.9.2023-29.11.2023 Oznámení
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk - Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - č.j. OO-5/2018-208
Ostatní
VŘ 19/2023 18.9.2023-7.10.2023 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – na obsazení místa referenta/tky speciálního stavebního úřadu Odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Lysá nad Labem
Výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky speciálního stavebního úřadu Odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Lysá nad Labem.
Výběrová řízení (volná pracovní místa)
MULNL-VV/64201/2023/Ka 18.9.2023-7.10.2023 Nabídka volného pracovního místa: Nehvizdy
Městys Nehvizdy vyhlašuje VEŘEJNOU VÝZVU na obsazení pracovní pozice: organizační pracovník, referent společné státní správy a samosprávy, referent všeobecné správy vnitřních věcí státu.
Výběrová řízení (volná pracovní místa)
MULNL-SM/63649/2023/Jav 18.9.2023-4.10.2023 Záměr na uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu pozemku SMI/13/501/N/Jav
Pozemky-Pronájem pozemků
MULNL-SM/63651/2023/Jav 18.9.2023-4.10.2023 Záměr na pronájem částí městských pozemků parc.č. 2175/1,2173 a 3559/1 k.ú. Lysá nad Labem
Pozemky-Pronájem pozemků
MULNL-SM/63655/2023/Jav 18.9.2023-4.10.2023 Záměr na pronájem částí městských pozemků parc.č. 2173 a 3559/1 v k.ú. Lysá nad Labem
Pozemky-Pronájem pozemků
MULNL-SM/63657/2023/Jav 18.9.2023-4.10.2023 Záměr na pronájem částí městských pozemků parc.č.2173 a 3559/1 v k.ú. Lysá nad Labem
Pozemky-Pronájem pozemků
MULNL-SM/63660/2023/Jav 18.9.2023-4.10.2023 Záměr na pronájem částí městských pozemků parc.č. 2173 a 3559/1 v k.ú. Lysá nad Labem
Pozemky-Pronájem pozemků
MULNL-SM/63643/2023/Jav 18.9.2023-4.10.2023 Záměr na pronájem městského pozemku parc.č. 3627/3 v k.ú. Lysá nad Labem
Pozemky-Pronájem pozemků
MULNL-SÚ/64082/2023/Ště 15.9.2023-1.10.2023 Propojovací chodníky mezi ulicemi Spojovací a Braniborská Milovice
Propojovací chodníky mezi ulicemi Spojovací a Braniborská Milovice
Stavební řízení
MULNL-VV/64123/2023/Šť 15.9.2023-3.10.2023 Nabídka volných pracovních míst - Město Milovice
„Referent oddělení investic a rozvoje - investice a technický dohled“ a „Referent stavebního úřadu“
Výběrová řízení (volná pracovní místa)
MULNL-SÚ/63557/2023/Dul 13.9.2023-29.9.2023 Novostavba bytového domu Školní náměstí Vodovod, kanalizace, likvidace srážkových vod Parkovací stání, obslužné komunikace, chodníkové plochy
Stavební řízení
MULNL-VV/62891/2023/Ka 12.9.2023-26.10.2023 Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu
Soudní exekutor: Mgr. Daniel Vlček, Exekutorský úřad Praha 7, se sídlem Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely, vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU - č.j. 74 Nc 1508/2007-9.
Dražební vyhlášky
MULNL-VV/62897/2023/Ka 12.9.2023-19.10.2023 Dražební vyhláška
Soudní exekutor JUDr. Ivo Erbert, Exekutorský úřad Praha – východ se sídlem Milešovská 1326/4, Praha 3, vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU - sp. zn.: 149 EX 11148/15-34, č.j. oprávněného 5600036107, 5600026511, 5600011715.
Dražební vyhlášky
MULNL-OD/61949/2023/Juh/176 11.9.2023-27.9.2023 stanovení přechodné úpravy provozu
silnice č. III/2722 a bezejmenná MK, Semice
Dopravní značení
MULNL-VV/61965/2023/Ka 8.9.2023-26.9.2023 Nabídka volného pracovního místa: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení volného místa pracovní pozice úředník/úřednice–referent/ka společné státní správy a samosprávy, Oddělení sociální práce MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav.
Výběrová řízení (volná pracovní místa)
MULNL-VV/61813/2023/Ka 7.9.2023-26.9.2023 Nabídka volných pracovních míst: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrová řízení pro obsazení pracovních pozic.
Výběrová řízení (volná pracovní místa)
MULNL-VV/61827/2023/Ka 7.9.2023-26.9.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - MěÚ Poděbrady
Město Poděbrady zastoupené tajemníkem Městského úřadu Poděbrady vyhlašuje dne 5. 9. 2023 výběrové řízení na obsazení pracovní pozice p r á v n í k m ě s t a pro územní samosprávný celek Poděbrady.
Výběrová řízení (volná pracovní místa)
MULNL-VV/58552/2023/Ka 29.8.2023-5.10.2023 Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M., Frýdek-Místek, vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU - Sp.zn. 143 DC 00008/23-004
Dražební vyhlášky
24.8.2023-30.9.2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Nařízení města č. 1/2023 o placeném stání na místních komunikacích
Nařízení města
24.8.2023-30.9.2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Nařízení města 2/2023 ceník placeného stání na místních komunikacích
Nařízení města
MULNL-VV/57886/2023/Ka 24.8.2023-30.9.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - MěÚ Poděbrady
Město Poděbrady zastoupené tajemníkem Městského úřadu Poděbrady vyhlašuje dne 22. 8. 2023 výběrové řízení na obsazení pracovního místa „projektový manažer dotací a veřejných zakázek“.
Výběrová řízení (volná pracovní místa)
MULNL-VV/55903/2023/Šť 17.8.2023-2.1.2024 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Ostatní
MULNL-KÚ/41068/2023/Koč 15.8.2023-31.12.2029 Smlouva o koupi stacionárního radaru
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
MULNL-KÚ/41988/2023/Koč 15.8.2023-31.12.2029 Vyjádření města
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
MULNL-KÚ/42984/2023/Koč 15.8.2023-31.12.2029 Náklady na poštovné
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
MULNL-KÚ/48102/2023/Koč 15.8.2023-31.12.2029 Všeobecné dotazy
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
MULNL-KÚ/52060/2023/Koč 15.8.2023-31.12.2029 Radar Starý Vestec
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
MULNL-KÚ/52454/2023/Koč 15.8.2023-31.12.2029 Všeobecné dotazy II
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
1.8.2023-do odvolání Nábor na pozici strážníka
Výběrová řízení (volná pracovní místa)
13.7.2023-1.8.2024 Mikroregion Polabí - oznámení o zveřejnění 2023
Rozpočtové opatření č. 1-2023 a závěrečný účet na rok 2022
Mikroregion Polabí
30.6.2023-do odvolání Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Rozpočty
MULNL-KÚ/28523/2023/Koč 8.6.2023-31.12.2029 Veřejné osvětlení
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
MULNL-KÚ/28718/2023/Koč 8.6.2023-31.12.2029 Seznam auditů
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
MULNL-KÚ/38355/2023/Koč 8.6.2023-31.12.2029 Vyjádření města k projektové dokumentaci
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
1.6.2023-1.6.2026 Smlouva o dílo a licenční smlouva č. 2023 - 0191/ŠSK
Smlouvy
MULNL-KÚ/25467/2023/Koč 29.5.2023-31.12.2029 Povolení o odstranění stavby pro právnické osoby
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
MULNL-SM/37207/2023/Jav 26.5.2023-25.5.2026 Záměr hrobové místo II/104
Ostatní
17.5.2023-1.1.2024 Mikroregion Polabí - Návrh závěrečného účtu 2022 - užší rozsah
Mikroregion Polabí
17.5.2023-1.1.2024 Mikroregion Polabí - Návrh závěrečného účtu 2022 - plný rozsah
Mikroregion Polabí
17.5.2023-1.1.2024 Mikroregion Polabí - Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022
Mikroregion Polabí
11.5.2023-11.5.2026 Prodloužení lhůty objednávky č. 0209/2022/ŠSK ze dne 13.07.2022 na vypracování variantní studie volnočasového areálu v Lysé nad Labem – doplnění víceprací
Ostatní
4.5.2023-4.5.2026 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2023-0133/ŠSK
dotace z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem
Smlouvy
4.5.2023-4.5.2026 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2023-0129/ŠSK
dotace z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem
Smlouvy
3.5.2023-3.5.2026 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2023-0148/ŠSK
dotace z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem
Smlouvy
3.5.2023-3.5.2026 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2023-0149/ŠSK
dotace z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem
Smlouvy
21.4.2023-21.4.2026 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2023-0146/ŠSK
Poskytnutí dotace z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18ti let se sídlem v Lysé nad Labem
Smlouvy
MULNL-KÚ/14661/2023/Koč 19.4.2023-31.12.2029 Programové prohlášení
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
MULNL-KÚ/25181/2023/Koč 19.4.2023-31.12.2029 Vzdělání úředníka
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
MULNL-KÚ/22143-1/2023/Koč 14.4.2023-31.12.2029 Bytový dům Komenského č.j. 22143
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
14.4.2023-31.12.2029 Bytový dům Komenského č. j. 22457
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
13.4.2023-13.4.2026 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2023-0126/ŠSK
z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18ti let se sídlem v Lysé nad Labem
Smlouvy
6.4.2023-6.4.2026 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2023-0135/ŠSK
z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18ti let se sídlem v Lysé nad Labem
Smlouvy
5.4.2023-5.4.2026 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem
Smlouvy
2023-0153/ŠSK 4.4.2023-4.4.2026 smlouva_RC Parníček_2023_w
smlouva_RC Parníček_2023_w
Smlouvy
2023-0140/ŠSK 4.4.2023-4.4.2026 smlouva_investice_TJ Sokol_2023 - 1_w
smlouva_investice_TJ Sokol_2023 - 1_w
Smlouvy
2023-0125/ŠSK 4.4.2023-4.4.2026 smlouva_TJ Sokol_w
smlouva_TJ Sokol_w
Smlouvy
2023-0136/ŠSK 4.4.2023-4.4.2026 smlouva_Fit klub_2023_w
smlouva_Fit klub_2023_w
Smlouvy
2023-0132/ŠSK 4.4.2023-4.4.2026 smlouva_DanceEmotion_2023_w
smlouva_DanceEmotion_2023_w
Smlouvy
2023-0145/ŠSK 4.4.2023-3.4.2026 smlouva_investice_FK Litol_2023_w
smlouva_investice_FK Litol_2023_w
Smlouvy
2023-0130/ŠSK 4.4.2023-3.4.2026 smlouva_FK Litol_2023 -1_w
smlouva_FK Litol_2023 -1_w
Smlouvy
2023-0142/ŠSK 4.4.2023-3.4.2026 smlouva_investice_TK Slovan_2023_w
smlouva_investice_TK Slovan_2023_w
Smlouvy
2023-0128/ŠSK 4.4.2023-3.4.2026 smlouva_TK Slovan_2023_w
smlouva_TK Slovan_2023_w
Smlouvy
2023-0150/ŠSK 4.4.2023-3.4.2026 smlouva_Junak_2023_w
smlouva_Junak_2023_w
Smlouvy
2023-0144/ŠSK 4.4.2023-3.4.2026 smlouva_investice_Junak_2023_w
smlouva_investice_Junak_2023_w
Smlouvy
2023-0143/ŠSK 4.4.2023-30.3.2026 smlouva_investice_VK Lysa_2023_w
smlouva_investice_VK Lysa_2023_w
Smlouvy
2023-0131/ŠSK 4.4.2023-30.3.2026 smlouva_veslarsky klub_2023_w
smlouva_veslarsky klub_2023_w
Smlouvy
2023-0026/ŠSK 4.4.2023-28.2.2026 smlouva_OS HIPPODROM 2023_w
smlouva_OS HIPPODROM 2023_w
Smlouvy
2023-0057/ŠSK 4.4.2023-22.2.2026 Dotace indiv_kino_2023_anonym_
Dotace indiv_kino_2023_anonym_
Smlouvy
MULNL-KÚ/8558/2023/Ja 1.3.2023-1.3.2029 Parkování
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
MULNL-VV/14754/2023/Šť 23.2.2023-2.1.2024 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Ostatní
MULNL-SM/8862/2023/Jav 6.2.2023-5.2.2033 Oznámení - hrobka č.8 na veřejném pohřebišti města Lysá nad Labem
Ostatní
16.1.2023-31.12.2029 Investiční plány města Lysá nad Labem
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
16.1.2023-31.12.2029 Ohňostroj 2023
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
9.1.2023-do odvolání Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Rozpočty
1.1.2023-31.12.2023 Informace k vracení vratitelných přeplatků v hotovosti
Ostatní
1.1.2023-31.12.2023 Sdělení k možnosti využití daňové informační schránky
Ostatní
28.12.2022-28.12.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2022 poskytnuté Ministerstvem kultury prostřednictvím města Lysé nad Labem
Smlouvy
28.12.2022-28.12.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysé nad Labem v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2022
Smlouvy
21.12.2022-31.12.2023 Mikroregion Polabí - rozpočet 2023, rozpočtový výhled 2024-2026, rozpočt. opatření č.1/2022
Mikroregion Polabí
15.12.2022-15.12.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem z Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v k.ú. Lysá nad Labem a Litol
Smlouvy
15.12.2022-15.12.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem z Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v k.ú. Lysá nad Labem a Litol
Smlouvy
15.12.2022-15.12.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem z Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v MPZ Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v k.ú. Lysá nad Labem a Litol
Smlouvy
MULNL-KÚ/100245/2022/Sl 29.11.2022-31.12.2028 Stavební úpravy
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
MULNL-KÚ/93783/2022/Sl 11.11.2022-31.12.2028 Smlouva
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
7.11.2022-do odvolání Návrh rozpočtu na rok 2023, rozpočtový výhled a rozpočtové opatření
Mikroregion Polabí
MULNL-KÚ/93442/2022/Sl 7.11.2022-31.12.2028 Závazné stanovisko II.
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
MULNL-VV/97636/2022/Šť 3.11.2022-31.12.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020.
Ostatní
MULNL-KÚ/85138/2022/Sl 24.10.2022-31.12.2028 Závazné stanovisko
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
MULNL-KÚ/85662-3/2022/Sl 18.10.2022-31.12.2028 Odstranění stavby
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
MULNL-KÚ/81829-1/2022/Sl 5.10.2022-31.12.2028 Společnost PMS
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
MULNL-KÚ/78925-1/2022/Sl 4.10.2022-31.12.2028 Rozhodnutí o změně realizace
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.


Obsah úřední desky můžete odebírat také ve formátu otevřených dat pro úřední deskyhttps://ud.mestolysa.cz/od/ODTURD02.json.

Vytvořeno 13.6.2023 14:37:59 | přečteno 17456x | Ondřej Oliva
load