Vizuální identita města

Veřejná soutěž na vizuální identitu města

Na základě doporučení výsledku Komunikační strategie 2022+, která vzešla z analýzy komunikace (podzim 2022), rada města schválila vyhlášení veřejné soutěže na zpracování vizuální identity města. Soutěž na vizuální identitu města má za cíl sjednotit a systematizovat vizuální komunikaci města včetně vybraných příspěvkových organizací, posílit a zvlídnit komunikaci zejména směrem k vám, svým občanům a k také návštěvníkům města. Vítězný návrh by měl být uceleným grafickým manuálem pro kompletní, moderní a nadčasovou komunikaci města. 

Výstupem soutěže bude komplexní vizuální styl – ne pouhé logo, ale logický a ucelený systém, který bude utvářet jednotnou vizuální identitu města Lysá nad Labem a jeho prezentaci. Cílem soutěže je také vznik grafického manuálu, který stanoví zásady aplikace nového vizuálního stylu a stane se praktickým nástrojem pro jeho implementaci. 

Nová vizuální identita by měla odrážet příběh města jako města kreativních lidí a dbát na kulturní a barokní dědictví. Příběh města ve světle významných osobností, které se vypracovaly z tzv. nevelkých poměrů, k lidem, kteří to „někam dotáhli”. K těm nejvýraznějším patří tři lidé, kteří zanechali silnou stopu v dějinách a jejich dílo má i celospolečenský dosah – přesahuje tedy prostor i čas: progresivní hrabě Špork, akademický badatel Bedřich Hrozný a lékař inovátor Rudolf Jedlička.

Soutěž je anonymní a je vyhlášena jako otevřená výzva. Může se do ní hlásit neomezený počet uchazečů, a to jak fyzické, tak právnické osoby. Své soutěžní návrhy mohou zhotovitelé odevzdávat až do 12. dubna. O vítězi rozhodne jedenáctičlenná porota složená ze zástupců města i přizvaných odborníků na marketing, grafiku i design ale také je v ní zástupce z úřadu památkové péče, urbanista, grafické designérky a pedagožky z střední školy designu v našem městě. 

Vítěz, který si odnese odměnu 100 tisíc korun, poskytne městu kompletní licenci ke svému autorskému návrhu. Zkrátka nepřijdou ale ani soutěžící, kterým porota přidělí 2. až 5 místo. I na ně čeká předem finanční odměna dle schválených pravidel soutěže. 

Harmonogram veřejné soutěže

22. 2. 2023           vyhlášení soutěže
12. 4. 2023           lhůta pro podání soutěžních návrhů
14. 4. 2023           hodnocení poroty
do 19. 4. 2023      vyhlášení výsledků soutěže
5. 5. 2023             setkání s vítězem a debrief na vypracování grafického manuálu
31. 5. 2023           termín pro odevzdání grafického manuálu 

Podklady k veřejné soutěži

ikona souboruikona souboruPravidlá soutěže_Vizuální identita města Lysá nad Labem

ikona souboruPříloha č.1 - Přihláška a čestné prohlášení
ikona souboruPříloha č. 2 - Smlouva o dílo a licenční smlouva
ikona souboruPříloha č. 3 - Příběh Lysé
ikona souboruPříloha č. 4 - Historie města s fotkami dominant města, znak a vlajka města
ikona souboruPříloha č. 5 - Charakteristika města
ikona souboruPříloha č. 6 - Podklady pro řešení zpravodaje „Listy“
ikona souboruPříloha č. 7 - Podklady na mockup + fotky ke stažení
ikona souboruPříloha č. 8 - Obsah grafického manuálu

Spot města Lysá nad Labem

Vytvořeno 23.2.2023 8:20:57 | přečteno 2401x | michaela.kralova
load