Tři lípy malolisté u studánky pod Viničkami

lipystudanka

Číslo ústředního seznamu: 208 028.1/3 - 3/3
Obec: Lysá nad Labem
Katastrální území: Lysá nad Labem
Parcelní číslo pozemku: 2047/1 (2047/23 a 2053/64 dle pozemkového katastru)
Vyhlášení: 27. 9. 1975 (prohlášení o ochraně přírodního výtvoru Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Praha 5)
Lokalita: Skupina tří stromů ve volné krajině u studánky u křížku pod Viničkami v mírném jihovýchodním svahu, při levé straně silnice na Starou Lysou

Specifikace:
Charakter výskytu: Skupina tří stromů v otevřené krajině ve sponu cca 8 m
Dřevina: lípa srdčitá - malolistá, Tilia cordata Mill.
Obvod kmene: 410 (2001 rozlomen); 356; 218 cm
Výška stromů: 5; 22; 12 m
Stáří: cca 265 let
Zdravotní stav:  torzo stromu; zasychající strom; vykloněný jedinec
Zdůvodnění ochrany: zachování krajinné dominanty v blízkosti drobné plastiky
Vymezení ochranného pásma: základní - podmínky ochrany v ochranném pásmu viz § 46 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.
Zpracoval: Ing. Stanislav Svoboda 
Poznámka:
- kříž u lip vystavěn v roce 1857
  • - 31. 5. 2001 se strom snejvětším obvodem kmene rozlomil při nárazovém větru, zbylo jen 5 m vysoké torzo
  • - 24. 11. 2001 byla vblízkosti této skupiny vysazena lípa srdčitá jako Strom života 2001
  • - říjen 2005 byla pod stromy obnovena studánka
Zdroje:  http://druidova-mysteria.cz/MISTA_SILY/VINICKY/STUDANKA_POD_VINICKAMI.htm
 
Vytvořeno 10.4.2014 6:02:16 | přečteno 81x | ernest
load