Tis červený v zámeckém parku Bon Repos na Čihadlech

tiscervenybonrepos

Číslo ústředního seznamu: 208 093.1/1 
Obec: Stará Lysá
Katastrální území: Stará Lysá
Parcelní číslo pozemku: 860/7 dle katastru nemovitostí
Vyhlášení: 5. 11. 2001 (rozhodnutí o vyhlášení památného stromu, OkÚ Nymburk)
Lokalita: Strom v zápoji parkové úpravy loveckého zámečku Bon Repos na Čihadlech


Specifikace:
Charakter výskytu: solitérní strom v zámeckém parku
Dřevina: tis červený, Taxus baccata L.
Obvod kmene:189 cm
Výška stromů: 12 m
Stáří: cca 165 let
Zdravotní stav: výborný
Zdůvodnění ochrany: mimořádné rozměry vzhledem k druhu
Vymezení ochranného pásma: základní
Zpracoval: Ing. Stanislav Svoboda
Zdroje:  https://www.marianne.cz/svatba/bon-repos-5-zajimavosti-o-zamku-kde-se-uskutecni-svatba-marianne
Vytvořeno 10.4.2014 6:01:40 | přečteno 36x | ernest
load