Stromořadí slavonského dubu

strom mydlovarsky luh

Číslo ústředního seznamu:  208 107.1/4 - 4/4 
Obec: Ostrá
Katastrální území: Ostrá
Parcelní číslo pozemku:  dle katastru nemovitostí pozemek č. 1012(dle pozemkového katastru č. 527/2)
Vyhlášení:  23. 1. 2004 (rozhodnutí o vyhlášení památných stromů MěÚ Lysá nad Labem)
Lokalita: lesní porost v Přírodní rezervaci Mydlovarský luh, levý břeh Farského potoka

Specifikace:
Charakter výskytu:  na břehu vodoteče ve skupině 11 vzrostlých stromů roste čtveřice památných stromů (číslování proti proudu Farského potoka)

 Strom č. 4  Strom č. 5    Strom č. 7  Strom č. 9   
 Dřevina
 dub letní -
Quercus robur L.
 dub letní -
Quorcus robur L.
dub letní -
Quorcus robur L.
 dub letní -
Quorcus robur L.
 Obvod kmene (v 1,3 m)425 cm  429 cm351 cm  466 cm
Výška stromů 24 m 27 m 24 m 25 m
 Výška koruny 16 m17 m 10 m 16 m
 Šířka koruny 20 m  22 m  16 m  20 m
 Stáří170 - 200 let  170 - 200 let  170 - 200 let   170 - 200 let
Zdůvodnění ochrany: velikost dřevin, domácí druh - utváření typického rázu krajiny, ukázka vývoje stromů v původních podmínkách lužního lesa
Vymezení ochranného pásma: ochranné pásmo je stanoveno pro každý strom ve tvaru kruhu o poloměru 10,00 m. Podmínky ochrany v ochranném pásmu viz  § 46 odst, 3zákona ČNR č. 114/1992 Sb.¨
Zdroje: http://www.taggmanager.cz/poi_images/2187/4634_kmen_.jpg

Vytvořeno 17.5.2023 13:58:26 | přečteno 73x | ondrej.sestak
load