Stromořadí 20 platanů javorolistých v rakouském táboře

stromoradi

Číslo ústředního seznamu: 208 104. 1/20 - 20/20 
Obec: Milovice
Katastrální území: Milovice
Parcelní číslo pozemku: 1774/1 dle katastru nemovitostí
Vyhlášení: 20. 6. 2003 (rozhodnutí o vyhlášení památných stromů MěÚ Lysá nad Labem)
Lokalita: Stromořadí 20 platanů v bývalém Rakouském táboře, mírný východní svah v bývalém Rakouském boře


Specifikace:
Charakter výskytu: stromořadí, stromy ve sponu cca 6 m
Dřevina: platan javorolistý, Platanus x acerifolia Willd.
Obvod kmene: 212; 222; 212; 220; 248; 135; 216; 196; 323; 278; 232; 218; 218; 224; 185;
184; 206; 209; 174; 225
Výška stromů:16 m
Výška koruny:  12 m
Šířka koruny: 8 - 16 m
Stáří: 65 - 115 let
Zdravotní stav: výborný - dobrý
Zdůvodnění ochrany: utváření městského prostoru, doplněk plošně památkově chráněné lokality, druh a velikost dřevin 
Vymezení ochranného pásma:  dva pásy o šířce každého z nich 12,00 m a to pouze na pozemku p.č. 1774/1, stromy rostou uprostřed těchto pásů,. Podmínky ochrany v ochranném pásmu viz § 46 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.
Zpracovatel: Ing. Stanislav Svoboda
Zdroje:  https://mapy.cz/zakladni?source=base&id=2109548&x=14.8715716&y=50.2248737&z=18&base=ophoto
Vytvořeno 10.4.2014 6:00:32 | přečteno 46x | ernest
load