Šest lip malolistých u kaple sv. Jana Křtitele ve Staré Lysé

šest lip malolistých u kaple sv  jana krtitele ve stare lyse

Číslo ústředního seznamu: 208 062.1/6 - 6/6 
Obec: Stará Lysá
Katastrální území: Stará Lysá
Parcelní číslo pozemku: 530/2dle katastru nemovitostí
Vyhlášení: 4. 3. 1975 (prohlášení o ochraně přírodního výtvoru Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Praha 5)
Lokalita: Skupina šesti stromů v parkové úpravě okolo kaple sv. Jana Křtitele ve Staré Lysé


Specifikace:
Charakter výskytu: skupina šesti stromů v parku,
Dřevina: lípa srdčitá - malolistá, Tilia cordata Mill.
Obvod kmene: 350; 296; 254; 389; 236; 245 cm
Výška stromů: 18; 24; 24; 25; 18; 19 m
Stáří: cca 165 let
Zdravotní stav: relativně dobrý
Zdůvodnění ochrany: utváření návsi, velikost stromů
Vymezení ochranného pásma: základní
Zpracoval: Ing. Stanislav Svoboda
Zdroje:  https://botany.cz/cs/lipy-u-kaple-stara-lysa/
Vytvořeno 10.4.2014 6:01:07 | přečteno 62x | ernest
load