Nahovětvec dvoudomý v zahradě evangelické fary

nahovětvec dvoudomý v zahradě evangelické fary

Číslo ústředního seznamu: 208 100.1/1
Obec: Lysá nad Labem
Katastrální území: Lysá nad Labem
Parcelní číslo pozemku: 178 dle katastru nemovitostí
Vyhlášení: 20. 11. 2001 (rozhodnutí o vyhlášení památných stromů, OkÚ Nymburk)
Lokalita: Solitérní strom v zahradě evangelické fary

Specifikace:
Charakter výskytu: solitéra v zahradě v centu města
Dřevina: nahovětvec dvoudomý, Gymnocladus dioicus K.Koch.
Obvod kmene: 285 cm
Výška stromů: 16 m
Stáří: cca 135 let
Zdravotní stav: velmi dobrý
Zdůvodnění ochrany: strom mimořádné velikosti vzhledem k druhu, v našich podmínkách
velice vzácný druh, s vysokou sadovnick-botanickou hodnotou
Vymezení ochranného pásma: základní - podmínky ochrany v ochranném pásmu viz § 46 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.
Zpracovatel: Ing. Stanislav Svoboda
Zdroje:  https://botany.cz/cs/nahovetvec-dvoudomy-lysa-nad-labem/
Vytvořeno 10.4.2014 5:58:40 | přečteno 79x | ernest
load