Lípa srdčitá ve Stratově

lipastratov

Číslo ústředního seznamu: 208 109.1/1 
Obec: Stratov 
Katastrální území: Stratov
Parcelní číslo pozemku: 354/3
Vyhlášení: 4. 1. 2005 (rozhodnutí o vyhlášení památného stromu MěÚ Lysá nad Labem)
Lokalita: ulicová náves s převážně parkovou úpravou
Specifikace:
Charakter výskytu: solitérní strom
Dřevina:lípa srdčitá - Tilia cordata Mill.
Obvod kmene (v 1,3 m) 362 cm
Výška stromu: 17 m
Výška koruny: 12 m
Šířka koruny:9 m
Stáří: cca 135 let
Zdravotní stav: vitalita plná
Zdůvodnění ochrany: velikost dřeviny, domácí druh - utváření typického rázu krajiny, 
místopisný vztah - grunt Sanholzových č.p. 47, vztah ke znaku obce
Vymezení ochranného pásma:  ochranné pásmo je stanoveno ve tvaru kruhu o poloměru 11.20 m,
přičemž strom roste uprostřed tohoto kruhu. Podmínky ochrany
v ochranném pásmu viz § 46 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.
Zpracovatel: Ing. Stanislav Svoboda
Vytvořeno 10.4.2014 5:57:29 | přečteno 86x | ernest
load