Lípa srdčitá na návsi ve Staré Lysé

lipasrdcitastaralysa

Číslo ústředního seznamu: 208 063.1/1
Obec: Stará Lysá
Katastrální území: Stará Lysá
Parcelní číslo pozemku: 885/5 dle katastru nemovitostí
Vyhlášení: 4. 3. 1975 (prohlášení o ochraně přírodního výtvoru, Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Praha 5)
Lokalita: Solitérní strom uprostřed návsi nedaleko kamenného kříže

Specifikace:
Charakter výskytu: solitéra na návsi
Dřevina:lípa srdčitá - malolistá, Tilia cordata Mill.
Obvod kmene:  657 cm
Výška stromů: 19 m
Stáří: cca 515 let
Zdravotní stav: v listopadu 2003 vyhořela dutina kmene, předtím dobrý
Zdůvodnění ochrany: symbol obce, dominanta návsi, velikost a vzhled stromu,
Vymezení ochranného pásma:  základní - podmínky ochrany v ochranném pásmu viz § 46 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.
Zpracovatel: Ing. Stanislav Svoboda
Poznámka:
  • - dutina stromu byla v noci 13. 11. 2003 zapálena
  • - 20. 10. 2007 se s11187 hlasy stala druhým stromem v soutěži Strom roku 2007
Zdroje:  https://botany.cz/cs/lipa-srdcita-ve-stare-lyse/
Vytvořeno 10.4.2014 5:57:03 | přečteno 140x | ernest
load