Jírovec maďal v zámeckém parku

jírovec maďal v zámeckém parku

Číslo ústředního seznamu: 208 095.1/1 
Obec: Lysá nad Labem 
Katastrální území: Lysá nad Labem
Parcelní číslo pozemku: 6/14 dle katastru nemovitostí
Údaje o vyhlášení: 20.11.2001 (rozhodnutí o vyhlášení památných stromů, OkÚ Nymburk)
Lokalita: Solitérní strom na západní terase u zámku

Specifikace:
Charakter výskytu:solitéra
Dřevina: jírovec maďal, Aesculus hippocastanum L.
Obvod kmene rok 2001: 379 cm
Výška stromů: 18 m
Stáří: cca 115 let
Zdravotní stav: zhoršený s dutinami
Zdůvodnění ochrany: strom mimořádné velikosti vzhledem k druhu, pozůstatek zahradních úprav arch. Eduarda Petzolda z doby kolem roku 1890
Vymezení ochranného pásma:  základní - podmínky ochrany v ochranném pásmu viz § 46 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.
Zpracovatel: Ing. Stanislav Svoboda
Zdroje:  https://www.turistika.cz/mista/jirovec-madal-v-zameckem-parku-v-lyse-nad-labem/detail
Vytvořeno 10.4.2014 5:56:33 | přečteno 58x | ernest
load