Jírovec maďal naproti škole na nám. B. Hrozného

jírovec maďal naproti škole na nám  B  hrozného
Číslo ústředního seznamu: 208 098.1/1 
Obec: Lysá nad Labem 
Katastrální území: Lysá nad Labem 
Parcelní číslo pozemku: 3451/45 dle katastru nemovitostí
Vyhlášení: 20. 11. 2001 (rozhodnutí o vyhlášení památných stromů OkÚ Nymburk)
Lokalita: strom ve stromořadí na severní straně Nám. B. Hrozného naproti škole
Specifikace:
Charakter výskytu: strom ve stromořadí v parku na náměstí
Dřevina: jírovec maďal, Aesculus hippocastanum L.
Obvod kmene: 340 cm
Výška stromů: 17 m
Stáří: cca 135 let
Zdravotní stav: velmi dobrý
Zdůvodnění ochrany: strom mimořádné velikosti vzhledem k druhu, nejmohutnější
strom na náměstí, je pravděpodobné, že byl vysazen spolu s výstavbou nové budovy školy v roce 1895.
Vymezení ochranného pásma: základní - podmínky ochrany v ochranném pásmu viz § 46 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.
Zpracovatel: Ing. Stanislav Svoboda
Zdroje:  https://mapy.cz/zakladni?source=base&id=2104690&x=14.8388536&y=50.2019318&z=17&base=ophoto
Vytvořeno 10.4.2014 5:55:57 | přečteno 52x | ernest
load