Dvě lípy velkolisté Na Františku

lipyvelkolistenafrantisku

Číslo ústředního seznamu: 208 094.1/2 - 2/2
Obec: Lysá nad Labem
Katastrální území: Lysá nad Labem
Parcelní číslo pozemku: 3451/25 dle katastru nemovitostí
Vyhlášení: 20. 11. 2001 (rozhodnutí o vyhlášení památných stromů OkÚ Nymburk)
Lokalita: Dvojice lip zatravněné ploše na málo frekventovaném náměstí Na Františku


Specifikace:
Charakter výskytu:dvojice stromů
Dřevina:lípa velkolistá, Tilia platyphyll Scop.
Obvod kmene: 173 a 302 cm
Výška stromů: 14 a 17 m
Stáří: cca 115 let
Zdravotní stav: velmi dobrý
Zdůvodnění ochrany: stromy typického habitu doplňují sochu světce a jsou dominantou městského prostoru
Vymezení ochranného pásma: základní - podmínky ochrany v ochranném pásmu viz § 46 odst. 3
zákona ČNR č. 114/1992 Sb.
Zpracovatel: Ing. Stanislav Svoboda
Zdroj:  https://mapy.cz/zakladni?source=base&id=2108930&x=14.8389166&y=50.1997955&z=17&base=ophoto
Vytvořeno 10.4.2014 5:55:23 | přečteno 83x | ernest
load