Památné stromy

Popis lokality

lesní porost v Přírodní rezervaci Mydlovarský luh, levý břeh Farského potoka

Základní informace

Číslo ústředního seznamu 208 107.1/4 - 4/4 
Obec Ostrá
Katastrální území Ostrá
Parcelní číslo pozemku dle katastru nemovitostí pozemek č. 1012(dle pozemkového katastru č. 527/2)

Údaje o vyhlášení

23. 1. 2004 - rozhodnutí o vyhlášení památných stromů MěÚ Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem

Charakter výskytu

na břehu vodoteče ve skupině 11 vzrostlých stromů roste čtveřice památných stromů (číslování proti proudu Farského potoka)

  Strom č. 4 Strom č. 5 Strom č. 7 Strom č. 9
Dřevina dub letní - Quercus robur L. dub letní - Quercus robur L. dub letní - Quercus robur L. dub letní - Quercus robur L.
Obvod kmene (v 1,3 m) 425 cm 429 cm 351 cm 466 cm
Výška stromů 24 m 27 m 24 m 25 m
Výška koruny 16 m 17 m 10 m 16 m
Šířka koruny 20 m 22 m 16 m 20 m
Stáří 170 - 200 let 170 - 200 let 170 - 200 let 170 - 200 let

Doba zpracování popisu

únor 2009

Zdůvodnění ochrany

  • velikost dřevin, domácí druh - utváření typického rázu krajiny
  • ukázka vývoje stromů v původních podmínkách lužního lesa

Vymezení ochranného pásma

ochranné pásmo je stanoveno pro každý strom ve tvaru kruhu o poloměru 10,00 m. Podmínky ochrany v ochranném pásmu viz § 46 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

load