Cyklověže

Lysá n/L II. - U Nové Hospody

V Lysé nad Labem se nacházejí dvě cyklověže. Po kliknutí na název zjistíte obsazenost věže. Cyklověže jsou v provozu nonstop, cena za uložení kola je 5,- Kč / 24 hod. Platba je možná pouze hotově v mincích. Majitelé In Karty od českých drah mají uložení kola na 24 hod. zdarma.

Lysá n/L II. - U Nové Hospody
Lysá n/L nádraží

Proč využívat cyklověž?
 1. Úschova jízdního kola nebo elektrokola jakékoliv hodnoty s vyloučením přístupu cizích osob, pod dohledem kamerového systému, s pojištěním proti poškození nebo odcizení.
 2. Na kole můžete nechat veškeré příslušenství, pověsit přilbu na řídítka nebo na nosiči tašku s nákupem. Kolo zůstane ve vodorovné poloze a nikdo se k němu nedostane.
 3. Rychlé odbavení, snadné a jednoduché ovládání. Do 25 vteřin je kolo uloženo v suchém a bezprašném prostředí. Už nebudete sedět na mokrém sedle.
Bezpečnostní opatření
 1. K vašemu kolu nemá přístup nikdo jiný!
 2. Prostor je monitorován kamerovým systémem.
 3. Na kole lze ponechat veškeré příslušenství, pověsit přilbu na řidítka a nechat na kole například tašku s nákupem.
 4. Kolo je chráněno před deštěm, prachem a sněhem.
 5. Ve věži je kolo pojištěno proti poškození a krádeži.
Nonstop linka na provozovatele +420 325 552 065

Provozní podmínky a důležitá upozornění

 • Uživatel je povinen dodržovat tento návod na uschování a vyzvednutí jízdního kola, bezpečnostní pokyny, provozní podmínky a důležitá upozornění zde uvedená. Je povinen zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost a funkčnost úschovny jízdních kol nebo způsobit škodu provozovateli či třetím osobám. V případě, že uživatel poruší své povinnosti shora uvedené a způsobí tím provozovateli nebo třetí osobě újmu, je povinen uhradit provozovateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3 000,-Kč jako náhradu za zbytečně vyvolaný servisní zásah. Vedle toho je uživatel povinen nahradit provozovateli či třetí osobě i veškerou způsobenou škodu.
 • Uživatel je zodpovědný za pečlivé uschování a opatrování lístku vydaného proti uschovanému jízdnímu kolu. Případnou ztrátu úschovního lístku je nutno ohlásit na NONSTOP linku. Kolo bude následně vydáno protokolem o předání majiteli na základě nabývacího dokladu jízdního kola nebo prokázáním totožnosti jeho majitele nebo uživatele. VYDÁNÍ JÍZDNÍHO KOLA PŘI ZTRÁTĚ ÚSCHOVNÍHO LÍSTKU JE ZPOPLATNĚNO ČÁSTKOU 300,- Kč.
 • PROVOZOVATEL AUTOMATICKÉHO ZAŘÍZENÍ BIKETOWER NEODPOVÍDÁ ZA OBSAH UZAVŘENÝCH BRAŠEN ČI ZAVAZADEL NA JÍZDNÍM KOLE.
 • Pokud nebude předem domluveno nebo uvedeno jinak, je nepřetržité uschování jízdního kola omezeno na dobu maximálně 30 dnů. Po této době bude vyzvednuto a uschováno na depozitním skladu provozovatele. A to dalších maximálně 60 dnů, kdy bude po dohodě s provozovatelem vydáno proti původnímu úschovnímu lístku, úhradě parkovného, manipulačních nákladů, dalších s tím spojených prokazatelných výdajů a penále ve výši 300,- Kč. Pro výdej jízdního kola z depozitního skladu je třeba kontaktovat provozovatele na telefonním čísle +420 325 552 065. Po uplynutí doby 90 dnů (30 dnů + 60 dnů) bez jakéhokoliv kontaktu s uschovatelem si provozovatel vyhrazuje právo jízdní kolo uložit na ztráty a nálezy.
 • Použitím zařízení BIKETOWER zákazník vyjadřuje s uvedenými podmínkami souhlas.Vytvořeno 9.3.2023 0:12:56 | přečteno 342x | michaela.kralova
load