Zpráva o činnosti Městského úřadu Lysá nad Labem za rok 2006

Obsah: Let městem roku 2006Činnost městského úřadu

Odbor vnitřních věcí
Odbor finanční
Odbor městského investora

Odbor správy majetku

Stavební úřad

Odbor obecní živnostenský úřad

Odbor dopravy

Odbor školství a kultury

Odbor sociální a zdravotní

Odbor životního prostředí

Městská policie

Městská knihovna

LET MĚSTEM ROKU 2006

Marcela Chloupková, místostarostka

Výroční zpráva vám v příspěvcích p. tajemníka, vedoucích odborů vč. velitele městské policie a ředitelky městské knihovny přiblíží zaměření a práci jednotlivých odborů. Tradičně přemýšlím, jak vás mohu oslovit já, abych se neopakovala a neinformovala vás o něčem opakovaně.

Organizačně náročné pro dotčené úředníky bylo zorganizovat dvoje volby - parlamentní a komunální. Mohu zrekapitulovat výsledky komunálních voleb. V předcházející zprávě jsem na vás totiž apelovala, abyste se volebního boje účastnili aktivně, což se minulo z větší části účinkem. Výsledkem byl sice na Lysou rekordní počet odevzdaných kandidátek (osm!), ale nováčků mezi kandidáty stran či subjektů bylo, bohužel, málo. Podobně jako ve volbách do Parlamentu ČR, tak i v místních volbách vítězí nejen v Lysé ODS. Mezi občany Lysé se rozšiřuje zpráva o tzv. kandidátkách „A" a „B" právě u ODS, které prý má spřízněné duše mezi kandidujícími za uskupení Lysá 2010 a u KDU-ČSL, jejichž „béčko" vystupuje za „Lyský region". Kandidátky odevzdává i KSČM a ČSSD. Za jeden provaz „táhnou" nezávislí Naše Lysá a Město-Občané-Prosperita. Na každém šprochu pravdy je trochu, takže zprávy, které jste četli v předcházejících větách, se ukázaly být pravdivými hned při povolebním vyjednávání. Jednání o složení zastupitelů se rozběhla v podstatě ihned po vyhlášení výsledků, což možná někteří podcenili. Výsledkem poměrně krátkého (týdenního) vyjednávání bylo sepsání koaliční smlouvy mezi ODS + Lysá 2010 + KDU-ČSL + „Lyský region" + ČSSD. Odvodit se dá celkem lehce, že do opozice se dostala KSČM + Naše Lysá + Město-Občané-Prosperita. Na židle zastupitelů usedlo celkem pět nových zastupitelů. Původně vlastně šest, ale za Naši Lysou odstoupil ještě před ustavujícím zasedáním zastupitelstva Ing. Dvořák, který přenechal pozici PhDr. Papáčkové, která se mandátu rovněž vzdala ve prospěch p. Kolmana, který byl zastupitelem předcházející volební období.

O volbách podrobně ve dvojčísle 7-8 a dále 11/2006 Listů Města Lysá n. L.

Výsledkem práce uplynulého roku je i kalendář města Lysé na rok 2007 (snad první lyský kalendář vůbec?), který je k dostání již na Šporkových slavnostech koncem prázdnin. Je pěkně barevný, na kvalitním papíře. Realizaci nápadu Spolku rodáků a přátel města výrazně pomohla iniciativa podnikatelských subjektů města. Atraktivita neokoukaného a vhodný termín distribuce mohou za to, že 2600 výtisků je vbrzku rozebráno. Určitě je v domácnosti nejednoho ze čtenářů. Podívejte se do tiráže, jak velké množství lidí se podílelo na realizaci! Děkujeme.

Dalším méně obvyklým, ale vítaným, propagačním předmětem je opět vydařené vydání omalovánek města. Druhý díl prezentuje zájmovou činnost ve městě a je  určen menším dětem. Ilustrátorkou je sl. Ivana Šmídová z Litole. Znovu je namístě zmínit se o netradiční akci - vymalování podchodu ((Listy Města Lysá n. L. 7-8/2006). Originální nápad, velký počet zúčastněných, efektní výsledek! Jak dlouho vydrží?

Naše město se opět hlásí k akci Dny evropského dědictví. Tato akce každým rokem „nabývá na síle". Pečlivá příprava organizátorů, dobré počasí a nápady lákají do Lysé rok od roku víc návštěvníků.

Zajímavou podívanou a poutavé informace či trochu tělocviku a příjemnou společnost nabízejí další akce, které město nabídlo -  již X. Šporkovy slavnosti,  Montmartre, Den bez aut, Den stromu, Slavnosti Labe, městský ples, Polabské variace (28. října navštěvuje Lysou kardinál Vlk, účastní se výsadby lip)... X. ročník fotosoutěže města, Den zdraví. Ještě stále je možné zajít do kina, i letního. Několik velmi vydařených akcí a stále pestrý program má své příznivce. („Drobné" stavební investice možná přehlédnete, ale rozpočet města stále s kinem počítá.)  Občanská sdružení a společenské i sportovní organizace ve městě pravidelně pořádají další akce: Drakiáda, lampionový průvod, Pohádková cesta, Letní dětský tábor na Šumavě, příměstský prázdninový tábor, skautské tábory,  Den dětí s turisty, další s Farní charitou,  Běh zámeckou zahradou, Silvestrovský běh, Sokolský triatlon, Romský festival, Dny polské kultury, kynologická soutěž Agility, mezinárodní turnaj žáků v kopané, Vejlupkův veslařský memoriál, karnevaly pro děti - v sokole i na faře, nejen pohybové víkendy pro ženy, nácvik sletových skladeb (věrná garda, muži, ženy, ml. žákyně, aerobik) ... Snad není možné všechno vyjmenovat! Je toho tolik, co všichni dohromady dokážete!

Škola J.A. Komenského připravuje další ročník Běhu T. Foxe, ZŠ B. Hrozného lehkoatletické předprázdninové závody škol (nejen lyských), Běh E. Zátopka, litolská škola rybářské závody pro mládež, ZUŠ několik koncertů žáků i učitelů pro veřejnost ... Mateřská škola MAŠINKA slaví 40. narozeniny!

Pravidelně můžete na výstavu či přednášku  zajít do Muzea B. Hrozného či do Státního okresního archivu, který sídlí na zámku v klášteře.  V průběhu celého roku ředitelé připraví mnoho poučných akcí, které na sebe navazují nebo probíhají současně.

Dokonce stále ještě funguje diskotéka Calypsso v Hotelu Král, která často nenechává klidné ani zastupitele a městskou policii, ale v prvé řadě sousedy. Vůbec se nedivím.

Kdo říká, že se v Lysé nic neděje, že není kam zajít, ten nemluví pravdu. Stačí jen mít oči k vidění a uši ke slyšení! Jen to chce trochu selekce v příjmu zpráv a ne se zabývat kdejakým klepem. Ale kdybyste zaslechli, že jsou v Lysé trojčata, tak to není drb, ale fakt - dva kluci a holčička. I tahle zpráva si zaslouží být ve výroční zprávě, jsou totiž prvními trojčaty v Lysé!

Občané města nemusí řešit dilema „co s ním" - mám na mysli - ošacením bez užitku. Dvakrát ročně je pořádána humanitární sbírka. Také odměníme na zastupitelstvu či u pana starosty úspěšné studenty, žáky různých škol, sportovce, ale i třeba dárce krve. Věříte, že jsou mezi námi? Třeba vítězové celostátního kola soutěže ZUŠ ve hře na dechové a bicí nástroje nebo veslaři-veteráni ...

Pomáháme iniciovat a odstranit třeba i takovou věc, jakou byl špatný televizní signál v mnoha domácnostech počátkem roku způsobený instalací zařízení Eurotelu na věži kostela. To uvádím proto, že šlo o věc docela pracnou, o které město nevědělo, ale pochopilo delegaci nespokojených koncesionářů, a pomohlo.

Nezávislí zastupitelé města rozhýbali petici za zrušení zastavování rychlíků v Lysé. Náročné organizování petice, návštěva p. hejtmana na nádraží a několik jednání se zainteresovanými. Další pomoc občanům.  Nebýt informací zasvěcených, asi bychom byli postaveni před hotovou věc a rychlíky by Lysou pouze projížděly.

Do města přibyl i další peněžní ústav - svou pobočku zde má GE Money Bank (v soukromém objektu na Masarykově ul.) a Komerční banka sídlí na Husově náměstí (pronájem nebyt. prostor od města). Také nebylo jednoduché rozšířit spektrum bankovních služeb zde.

Slavnostně otevřené za přítomnosti internacionála Panenky je na podzim fotbalové minihřiště v areálu Slovanu, na jehož vybudování město vydatně přispělo. Další vylepšení je možné vidět v Jaromírových sadech - nové kurty tenistů. Také litolské fotbalové hřiště je opět vylepšeno, tentokrát o nové šatny a soc. zařízení. Ani veslaři nezahálejí, jen s dotací jim tentokrát příliš štěstí nepřálo. V areálu loděnice funguje turistická ubytovna solidní úrovně. Chválíme sportovce za iniciativu při shánění financí z různých rozpočtů.

„Chtějí-li všichni hrát první housle, nedá se žádný orchestr dohromady. Važ si proto hudebníka na svém místě." (R. Schumann)

Vážím si Vás všech a děkuji Vám.ČINNOST  MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ROCE 2006

Ing.Miloš Dvořák, tajemník MěÚ

Úřad plnil  úkoly v oblasti samosprávy i státní správy ve správním obvodu tvořeném územními obvody obcí: Lysá nad Labem, Milovice,  Stará Lysá, Jiřice, Přerov nad Labem, Semice, Starý Vestec, Ostrá, Stratov. O dobrém plnění úkolů svědčí závěry z celkem 9 externích kontrol, především z Krajského úřadu Středočeského kraje a Finančního úřadu Nymburk. Pokračovala dozorová činnost Ministerstva vnitra ČR a Krajského úřadu Středočeského kraje při vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení města.

Organizační uspořádání úřadu nedoznalo změn, ale početní stav úředníků se v průběhu roku zvýšil o 2,5 funkčních míst vlivem nově přijatých zákonů. Od 1.1.2006 nabyl účinnosti zákon č.500/2004 Sb., správní řád. To přineslo podstatné zvýšení administrativní činnosti v podatelně a při vedení podacích deníků. Jak ukázala statistika, pracnost zde vzrostla o 84%. Od února nastoupila do podatelny na poloviční úvazek paní Jarmila Tržická. Od pololetí roku 2006 bylo provedeno několik změn v dopravních agendách, konkrétně byl zaveden bodový systém řidičů a změněn systém zkoušek nových řidičů - přešlo se na elektronické zkoušení on-line. Agendu bodového systému povede nová referentka paní Naděžda Kholová, která nastoupila od pololetí. Z odboru dopravy odešla sl.Studená, kterou od září vystřídal pan Václav Novák. V souvislosti s nově přijatými sociálními zákony se zcela mění výpočet dávek na odboru sociálním a zdravotním, změna výpočtu přinese i zvýšení počtu klientů. Proto od listopadu posílila řady odboru paní Lenka Sedláčková.

Významnou změnu přinesly komunální volby 20.-21.10.2006. Vlastní průběh voleb byl ze strany úřadu zvládnut na profesionální úrovni. Vítězem ve volbách se stala ODS. Nově zvolení členové zastupitelstva (obměna 1/3 stavu) se sešli 1.11.2006 na ustavujícím zasedání. Novým starostou se stal pan Mgr.Jiří Havelka, dosavadní vedoucí odboru správy majetku. Paní místostarostka Marcela Chloupková pokračuje v práci i v dalším volebním období. Novým místostarostou se stal pan Tomáš Sedláček.

Vedením odboru správy majetku byl pověřen pan František Blažek, který v závěru roku zvítězil ve výběrovém řízení a v lednu 2007 byl jmenován vedoucím odboru.

Členění úřadu na odbory: Stav k

Název 31.12.06 Vedoucí Kancelář městského úřadu 1+4 Ing.Miloš Dvořák Vnitřní audit 1 Hana Hanousková Odbor vnitřních věcí 1+6,5 Irena Šťastná Odbor finanční 1+6 Ing.Ivana Polenová Odbor městského investora 1+1 Jana Javorčíková Odbor správy majetku 1+7 Mgr.Jiří Havelka (do 30.11.06), František Blažek Stavební úřad 1+4 Ing.Jiřina Čížková Odbor obecní živnostenský úřad 1+4 Ing.Světlana Daňková Odbor dopravy 1+2 Tomáš Březina Odbor školství a kultury 1+4 PaedDr.Věra Bodnárová Odbor sociální a zdravotní 1+9 Květuše Tobiášová Odbor životního prostředí 1+4 Miluše Pilařová V listopadu 2006 probíhal 3.ročník hodnocení úředníků, na což navázalo  hodnocení vedoucích odborů. Součástí akce bylo i vyhodnocení plánů vzdělávání, protože rok 2006  byl posledním rokem tříletého vzdělávacího cyklu úředníků. Úřednici, především pokud vykonávají státní správu v přenesené působnosti, podstupují zkoušku k ověření zvláštní odborné způsobilosti. Přípravu a zkoušku zajišťoval Institut pro místní správu v Benešově. V průběhu roku podstoupily 2-3 týdenní přípravu a zkoušku celkem 3 úřednice.

K činnosti kanceláře MěÚ (KMÚ) patří rovněž zajišťování právního servisu pro odbory prostřednictvím externího právníka města p.JUDr.Drábka. Pokračuje vymáhání nedoplatků za svoz komunálního odpadu a vymáhání pokut, které na město přešly od okresního úřadu.

Další činností KMÚ je krizové řízení a ochrana obyvatel. Nejdůležitějším úkolem byla v roce 2006 aktualizace  „Krizového plánu Lysé nad Labem" a  „Havarijního plánu", po komunálních volbách v říjnu 2006. Příkladem dobrého fungování celého záchranného systému bylo zvládnutí jarních povodní v dubnu 2006.

Kancelář MěÚ také zajišťuje správu počítačové sítě a další služby spojené s výpočetní technikou. V průběhu roku 2006 se informatici podíleli na 5 stěžejních úkolech:

- náběh nového pracoviště pro cestovní doklady s biometrickými prvky,

- náběh pracoviště pro agendu bodového systému řidičů,

- náběh pracoviště pro elektronické zkoušení řidičů,

- náběh 5 pracovišť pro agendu nových sociálních zákonů,

- modernizace pracovišť živnostenského úřadu.

Ze strany nadřízených ministerstev si ocenění zaslouží Ministerstvo vnitra a Ministerstvo průmyslu a obchodu, protože první a poslední úkol byl  dobře připraven, zatímco u ostatních agend se problémy řešily „za pochodu".

Pokračoval i projekt na doplnění  městského kamerového systému, který byl Ministerstvem vnitra vybrán jako vyhovující a město získalo dotaci 300 tis.Kč.  S přidáním vlastních 130 tis.Kč byla namontována 1 kamera na litolskou stranu podchodu ČD.

Vcelku dobře je možné hodnotit práci 7 komisí jako poradních  a iniciativních  orgánů rady města. Úroveň práce jednotlivých komisí nebyla zcela vyrovnaná a spíše odrážela aktivitu členů, jak kdo chce přispět svými silami a názory. Komise se scházejí v různých periodách a předkládají zápisy ze schůzí radě. Rada města využívá stanoviska komisí při svých pravidelných jednáních. Tradiční pochvalu si zaslouží komise kulturní, bytová, sociální a zdravotní. Po změně vedoucí stavebního úřadu se zlepšila činnost  komise  stavební. Komise sportovní, komise životního prostředí a komise  bezpečnostní vykazovaly proměnlivou úroveň.

Poradními a iniciativními orgány zastupitelstva města jsou finanční a kontrolní výbor, které musí být zřízeny ze zákona. Finanční výbor pod vedením p.T.Sedláčka pokračoval  v pečlivém projednávání předložených materiálů. Kontrolní výbor řízený p. Dr.J.Šturmem pracoval rovněž na velmi dobré úrovni.

Komunální volby přinesly i sem změny v personálním složení. Poslední dva měsíce roku 2006 byly věnovány návrhům na nové členy při zachování politické parity. Oba výbory a 7 komisí se podařilo ustavit, takže nic nebrání tomu, aby orgány začaly hned od začátku  roku 2007 pracovat naplno.

Kromě dvou výborů ze zákona existují i dva výbory osadní, jeden pro městskou část Byšičky, druhý pro městskou část Dvorce. V minulých letech osadní výbory přispěly k lepší informovanosti rady a zastupitelstva města, a proto pokračují v činnosti i nadále, jak bylo potvrzeno po komunálních volbách.

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Irena Šťastná

Odbor vnitřních věcí zabezpečoval především agendu na úseku matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, přestupkového řízení a provoz podatelny. K zajištění chodu městského úřadu měl odbor k dispozici v rozpočtu určené provozní výdaje ve výši 34.242 tis. Kč. Skutečně vynaložené náklady na vnitřní správu především platy, energie, poštovné, materiál, služby apod., za celý rok pak byly o cca 370 tis.Kč nižší. V roce 2006 město obdrželo dotaci na výkon státní správy a dotaci na funkční místa státní správy v celkové výši  16.337 tis.Kč, dotaci na zajištění pracoviště pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji (dále jen biopasů) ve výši 403 tis.Kč, dotaci na volby ve výši 287 tis.Kč a účelovou dotaci určenou živnostenskému úřadu ve výši 100 tis. Kč.

V podatelně městského úřadu bylo zaevidováno celkem 31.727 přijatých písemností. Prostřednictvím městského doručovatele bylo obyvatelům našeho města doručeno 9.570 písemností, prostřednictvím pošty bylo do jiných měst doručeno 20.603 písemností. Vlastním rozvozem bylo na orgány státní správy doručeno 1.668 písemností.

V evidenci obyvatel Města Lysá n.L.  bylo provedeno 673 záznamů. Za změnu trvalého pobytu bylo vybráno na správních poplatcích cca 16  tis.Kč. Na základě žádostí vlastníků nemovitostí či nájemníků bytů byl správním rozhodnutím zrušen údaj o místě trvalého pobytu 35 občanům.

Do matričních knih - úmrtí bylo provedeno 48 zápisů, do knihy - manželství zapsáno 51 sňatků. Občanský sňatek uzavřelo 45 párů, 6 sňatků bylo uzavřeno v kostele. Paní matrikářka vystavila 25 druhopisů matričních dokladů.. Podána byla 1 žádost o povolení změny jména a příjmení. Žádosti bylo vyhověno. Na Rejstřík trestů do Prahy bylo odesláno 468 žádostí  o výpis z rejstříků trestů. Dále bylo sepsáno 40 zápisů o určení otcovství,  4 žádostí o zápis do zvláštní matriky v Brně a 65 žádostí o vydání osvědčení o státním občanství.

V roce 2006 bylo ověřeno celkem 3.802 podpisů na listinách a 3.205 stran fotokopií.

Na správních poplatcích za matriku byla vybrána celková částka 205.810.-Kč.

V průběhu roku bylo přijato, odesláno do centrální tiskárny a poté opět žadatelům vydáno 3.121 nových občanských průkazů (z toho 111 pro věznici v Jiřicích) a 1.939 cestovních dokladů, z toho 1.581 se strojově čitelnou zónou, 164 biopasů a 194 cestovních dokladů bez strojově čitelných údajů. Nahlášeno bylo 372 ztrát (odcizení) občanských průkazů a 64 ztrát (odcizení)  cestovních dokladů. Na správních poplatcích za OP a cestovní doklady bylo vybráno celkem 544.950,-- Kč, na pokutách za 254 přestupků 34.400,-- Kč.

V centrální evidenci obyvatel za náš správní obvod bylo provedeno celkem 3.416 změn, z toho bylo přihlášeno 2.046 osob, odhlášeno 558 osob, narozeno 267 osob, zemřelo 158 osob, uzavřeno 256 sňatků, rozvedeno 131 sňatků.

Přestupková komise se zabývala v minulém roce 178 návrhy na projednání přestupků, 21 návrhů bylo postoupeno do místa trvalého bydliště obviněného, 48 jich bylo odloženo a 109 jich bylo projednáno v přestupkovém řízení.  Nejvíce přestupků bylo spácháno proti občanskému soužití a proti majetku. Osobami do 18 let byl spáchán 1 přestupek proti majetku. Zpracováno bylo 309 pověstí.

Na úřední desce městského úřadu bylo v průběhu roku zveřejněno 608 písemností.

Městská rada se sešla na 25 řádných a 5 mimořádných jednáních v celkové délce cca 108 hodin a přijala 619 usnesení

Městské zastupitelstvo se sešlo na 7 řádných jednáních a l mimořádném jednání v celkové délce cca 18 hodin.

V roce 2006 odbor vnitřních věcí organizačně a technicky zajišťoval dvoje volby. V červnu volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a v říjnu volby do Zastupitelstva města Lysá n.L.

Přehled o počtu obyvatel v Lysé nad Labem - rok 2006.

ŽENY přihlášeno 164

narozeno   38

odhlášeno   99

zemřelo   51

celkem 4.357 (k 31.12.2005 4.305)

MUŽI přihlášeno 126

narozeno   53

odhlášeno   98

zemřelo   44

celkem 4.065 (k 31.12.2005 4.028)

K 31.12.2006 CELKEM 8.422 obyvatel (k 31.12.2005 8.333)

ODBOR FINANČNÍ

Ing.Ivana PolenováRozpočet města na rok 2006 byl schválen v zastupitelstvu města dne 21.12.2005 jako vyrovnaný ve výši 159 920 tis.Kč. Tento rozpočet byl během roku 2006 několikrát upravován.

V roce 2005 byl otevřen u Komerční banky úvěr na Komunikaci v Průmyslové zóně ve výši 18 700 tis.Kč, který byl čerpán ve výši 4 650 tis.Kč. V roce 2006 čerpání pokračovalo, ale pouze 8 620 tis.Kč. To znamená, že celková výše úvěru na akci činila 13 270 tis.Kč místo celkové výše 18 700 tis.Kč, úspora 5 430 tis.Kč. V závěru roku 2006 obdrželo město 2 970 tis.Kč na tuto akci - jako vratku daně z přidané hodnoty.

Finanční odbor dále zajišťoval mzdovou agendu a účetní agendu. Ve výdajích bylo zpracováno 4000 faktur a dobropisů. V příjmech měsíčně účtováno o 475 dokladech a v hospodářské činnosti průměrně 328 dokladech. Město je plátcem daně z přidané hodnoty, a proto též musí měsíčně účtovat i o vystavených fakturách zejména na pult centrální ochrany, Listy, inzerci, pronájem vodovodních řadů atd. Každý měsíc byla zpracovávána účetní závěrka a výkazy o hospodaření, které byly vždy včas zasílány  na pracoviště Středočeského kraje v Praze.

V roce 2006 vydal odbor 60 rozhodnutí o povolení provozu výherních automatů a vyměřil správní poplatky v celkové hodnotě 2 494 tis.Kč z toho bylo zasláno finančnímu úřadu 50 % a na dále vybral na místním poplatku za výherní automaty 1 428 tis.Kč. Podíl na zisku byl 929 tis.Kč. Dále vedl agendu 785 poplatníků psů, neplatiče průběžně upomínal.. Za rok 2006 bylo vybráno 128 tis.Kč.

V roce 2006 bylo poskytnuto 26 půjček v celkové hodnotě 1 692 400 Kč. Agenda k 31.12.2006 má 99 klientů a většina z nich poctivě splácí. Neplatiči byli měsíčně upomínáni.

Dále byla vedena agenda dlužníků, která bohužel narůstá, zejména z odboru dopravy, od Městské policie, za přestupkové řízení a zejména na sociálních dávkách za výživné apod.

Po celý rok byla otevřena výdajová a příjmová pokladna. V příjmové pokladně mohli občané přímo uhradit všechny městským úřadem vyměřené správní a místní poplatky zejména za matriku, stavební povolení, poplatky a pokuty z odboru dopravy, za popelnice, psy, výherní automaty, taneční, inzerce do Listů, pronájmy bytů i nebytových prostor, splátky půjček a jiné platby. Počet občanů, kteří platili v pokladně města  se vyšplhal na číslo 14 982 tj.o 575 občanů více než v roce 2005, o 683 občanů více než v roce 2004, o 1694 občanů více než v roce 2003 a o 7523 občanů více než v roce 2002. Od těchto občanů bylo vybráno 8 833 907 Kč. Výdajová pokladna eviduje 1684 dokladů na ně bylo vyplaceno 1 951 707,50 Kč tj. o 345 dokladů více než v roce 2005.

ODBOR MĚSTSKÉHO INVESTORA

Jana Javorčíková

Celkem bylo na odboru uzavřeno 16 smluv o dílo, 46 objednávek , 10 kupních smluv, 13 smluv o náhradě za užívání pozemku + věcná břemena. Celkem bylo vypsáno 18 výběrových řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Odbor podal celkem žádost o 27 správních řízení v oblasti stavební, dopravní, životního prostředí nebo památkové péče či drážního úřadu. Zároveň zajišťoval veškerou agendu spojenou s dotačním titulem program obnovy venkova pro obce spádově náležící k našemu městu s rozšířenou působností a podklady pro zajištění odkanalizování města ( celkem 120 mil. Kč) dle směrnice EU do konce roku 2010.

V rámci kapitoly vodního hospodářství byly zajišťovány tyto akce:

1) Kanalizace ul.K Borku, Družstevní, Palackého - dokončena s finančními náklady  2.042 tis. Kč

2) Kanalizace část ul.Pivovarská -  dokončena za investiční náklad 136 tis. Kč

3) Byla  pořízena  projektová dokumentace na kanalizaci za celkovou částku 400 tis. Kč

V rámci kapitoly komunikace byly zajišťovány tyto akce:

1)  Komunikace Na Mlíčníku - dokončena s finančními náklady 3.333 tis. Kč.

2) Komunikace ul. Křižíkova  - I. etapa dokončena za celkové náklady 1.128 tis. Kč

3) Chodník ul.Družstevní ( přes les Borek ) za celkové náklady 90 tis. Kč

4) Předláždění chodníků ul. Sojovická - I.etapa za celkové investiční náklady 1.922 tis. Kč

5) Komunikace v Průmyslové zóně - stavba dokončena za celkové finanční náklady 25.817 tis. Kč

V rámci kapitoly Vzdělávání byly zajišťovány tyto akce:

1) ZŠ Komenského osvětlení 4 třídy -  finanční náklady 144 tis. Kč

2) Obchodní akademie -výměna oken, zateplení fasády včetně konečného nátěru -  finanční náklady 3.834 tis. Kč

3) ZŠ Komenského výměna kabelů pav. D a E - I. etapa za celkové finanční náklady 150 tis. Kč

V rámci kapitoly místní hospodářství byla realizována výstavba veřejného osvětlení v lokalitě Třešňovka za celkové náklady 323 tis. Kč a v ulici Sojovická I. etapa ze investiční náklady 302 tis. Kč. Dále byla  dokončena demolice bývalého areálu Fruty za celkové náklady 944 tis. Kč a dokončení rekonstrukce podloubí radnice + fasáda za celkové náklady 446 tis. Kč. V nebytových prostorách objektu čp.1517 Sídliště byl vybudován byt 3+1 za celkové náklady 600 tis. Kč a další tři byty budou dokončeny v roce 2007.

V neposlední řadě odbor zajišťoval výstavbu inženýrských sítí a komunikace v nově vzniklé lokalitě RD u hřbitova ( Třešňovka ) za celkové náklady 8.485 tis. Kč. Spolupracoval s ČEZ a.s. na kabelizaci, v rámci jejích investic v našem městě, lokality Třešňovka a ulice Sojovická. Dále zajistil výkupy pozemků v celkové částce 495 tis. Kč.

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Mgr.Jiří Havelka - František Blažek

Odbor správy majetku průběžně vyřizoval písemná podání organizací a občanů, týkajících se jeho činnosti. Dále zpracovával podklady pro jednání Rady města (RM) a Zastupitelstva města (ZM) a plnění usnesení vzešlých z těchto jednání. Celkem bylo zpracováno 224 podkladů do RM a 57 podkladů do ZM.

Na jednotlivých úsecích odbor zajišťoval :

Správa a údržba bytového fondu :

Odbor SM zajišťoval většinou prostřednictvím realitní kanceláře S+S a zprostředkovatelské firmy Crhová správu a údržbu bytového fondu. Bytový fond v Lysé nad Labem a v Litoli má 143 bytů. Další bytový fond obsahuje  čp.294 DPS A( dům pečovatelské služby) 6 bytů, čp.1729 DPS B 16 bytů, čp.1122 DPS C 14 bytů, čp.5 Litol 2 byty. Bytový fond v Milovicích I. a II. etapa zahrnuje 350 bytů.U bytového fondu byly vyřizovány připomínky a stížnosti občanů.

Bylo provedeno zpracování podkladů pro návrh rozpočtu pro realitní kanceláře - na opravy bytového fondu, a investice do bytového fondu. Odbor zajišťoval podklady pro jednání bytové komise a spolupracoval s ní. Bytová komise se sešla na 9 jednáních. Také se zajišťovala ve spolupráci s realitními kancelářemi projektová dokumentace, výběrové řízení na dodavatelské firmy, odsouhlasení provedených prací a převzetí provedených prací. Odbor prováděl zaúčtování a proplacení odsouhlasených faktur při opravě a údržbě bytového fondu. Provedlo se 10 směn bytů a bylo přiděleno 8 uvolněných bytů a 3 byty s dluhem na nájemném.

Pokračovala  součinnost při zajišťování exekučních řízení s neplatiči nájemného. Odbor dodával podklady, spolupracoval s právníky a po proběhnutí exekuce ještě spravoval majetek vyklizený z bytů. Další činností odboru byla spolupráce s dodavatelem tepla pro bytový fond tj. s firmou Thermoservis Nymburk.

Správa a údržba nebytových prostor a majetku města :

Odbor správy majetku obhospodařoval 76 objektů, uzavřel 7 nových nájemních smluv, bylo ukončeno 7 nájemních smluv. Nájemní smlouvy se pravidelně ročně upravují o inflační koeficient. Bylo vyvěšeno 24 záměrů na pronájem nebytových prostor. Byla vyvěšena jedna veřejná vyhláška a zakázka města na úpravu části budovy č.p.24 na Husově náměstí. Odbor sledoval průběžně měsíčně ve spolupráci s finančním odborem platby nájemného, prováděl předpisy nájemného pro I.,  II., III. a IV.Q.2006. Průběžně upravoval předpisy plateb měsíčního nájemného dle nově uzavřených nájemních smluv. Pravidelně  písemně upomínal neplatiče nájemného. Ke konci roku odbor správy majetku provedl inventarizaci majetku Města Lysé n/L.

V říjnu 2006 byl převzat bezúplatně od MMR do majetku města objekt č.p. 29/11, ul. ČSA, Lysá nad Labem (bývalé  Privum, r.o.). Byly prodány tři pozemky pod byty v č.p. 47, Jedličkova a Sokolská ul., Lysá n/L za symbolickou 1,- Kč.

Při prodeji majetku města odbor  SM zajišťoval sepsání kupních smluv,  evidenci plateb při prodeji bytů na splátky , včasné zaplacení ceny bytu kupujícím, úhrady záloh na daň z převodu nemovitostí, vyplnění daňového přiznání pro finanční úřad, podklady do Rady města, atd.

Do konce dubna 2006 odbor spolupracoval s realitní kanceláří S+S a poté se zprostředkovatelskou kanceláří paní Crhové. Na tradičně dobré úrovni je spolupráce s Katastrálním úřadem a Finančním úřadem.

Na úseku dopravy a dopravního značení :

Byla provedena výměna starých dopravních značek v Litoli, pokračovalo se v opravách poškozených dopravních značek na území města. Na základě požadavku občanů bylo zadáno a provedeno měření hlučnosti na ulici ČSA. Výsledky byly zaslány na KÚ s požadavkem na asfaltový povrch, protože komunikace je v majetku Středočeského kraje. Dále byla zadána studie dopravního řešení křižovatky u kina.

Odbor vydal 61 souhlasů s výkopovými pracemi a 34 rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací. Dále bylo vydáno 21 rozhodnutí o napojení na místní komunikaci.Na úseku údržby a opravjsme zajišťovali :

Opravy chodníků : přeložení chodníku v ul.Průběžná 1454-1458

přeložení vč.odvod. chodníku v ul. Průběžná 1491-93

přeložení chodníku v ul. Okružní 1491-1493

napojení stávajícího chodníku přes trav.pás -Jedl.sídl.

rampa pro kočárky,vč.zábradlí - Jedl.sídliště

přeložení chodníku v ul.Družstevní

napojení chybějících částí chodníků Na Vysoké mezi

oprava schodiště na nám.B.Hrozného ( v r.2007 bude položen pískovec )

Opravy komunikací:  zpevnění komunikace v Byšičkách

oprava části komunikace ul.Okružní

zpevnění komunikace Lipová

oprava výtluků

vjezdy v ul. Raisova

Opravy a údržba městského mobiliáře :

drobné opravy městského mobiliáře po městě

obnova laviček v parku u Plusu

nátěry a oprava laviček ve městě

Drobné opravy a údržba majetku města :

Průběžné zasklívání skleněných výplní oken a  dveří,  oprava rámů  a zavírání dveří, výměna  svodů a chybějících žlabů na železničním  podchodu. Bylo  zajištěno kompletní vyčištění uličních  kanalizačních  vpustí a  deratizace. Zajišťovali jsme opravu střechy čp. 1758 (vedle MěÚ). Průběžně byly prováděny opravy zábradlí a nové nátěry. Byla opravena meteorologická stanice v parku u Plusu. Byla vybudována betonová jímka pro odvod vody na hřbitově.

Rozvoj města a investiční výstavba :Akce na úseku kapitoly 702-37 ochrana živ.prostředí

Provedeny opravy kanalizačních šachet,dešťových vpustí včetně jejich čištění  v rozsahu nákladů 531.tis.Kč

Akce na úseku kapitoly 739-36 bydlení,komun.služby

Opravy a údržba veřejného osvětlení v rozsahu nákladů 700.tis.Kč (nové nátěry konstrukcí ul.ČSA vč.oprav svítidel aj.)

Úprava cest na hřbitově v nákladu 550.tis.Kč + další stavební opravy

Úprava parkoviště za MěÚ - výsadba - 30.tis.Kč

Úprava ploch lokality Švermova - příprava pro parcelaci  - 248.tis.Kč

Oprava části zámecké zdi ul.Žižkova - 440.tis.Kč

Oprava střechy budovy Muzea - 56.tis.Kč

Osvětlení přechodů pro chodce + zřízení 3 nových osvětl.těles lokalit města - 97.tis.Kč

Akce na úseku kapitoly702-231 vodní hospodářství

Rekonstrukce přípojky vody k objektům bývalých TS Města - 65.tis.Kč

Nákup nového čerpadla pro prameniště Lysá - 74.tis.KčAkce na úseku kapitoly 714-31a32 vzdělávání

ZŠ B.Hrozného 1318 - rekonstrukce el.instalace II.etapa - 500.tis.Kč ZŠ B.Hrozného 12 - rekonstr.sociál.zařízení - 819.tis.Kč ZUŠ - rekonstrukce topení II.etapa - 150.tis.Kč MŠ Dráček - rekonstr.el.instalace I.etapa - 83.tis.Kč MŠ Dráček - výměna oken - 52.tis.Kč

ŠJ Eurest - rekonstrukce vzduchotechniky I.etapa - 1.257.tis.Kč

Oprava havarie budovy ZŠ Komenského OA - (římsa + střecha) - 83.tis.Kč

Oprava havarie kanal.ZŠ B.Hrozného 12 - 84.tis.KčAkce na úseku kapitoly 739-36 bydlení,komun.služby

Kamerový systém  (u podchodu ČD Litol) - 5.tis.Kč

Rekonstrukce domu č.p.1758 (nebyt.prostory) - 300.tis.Kč

Rekonstr.bytů Milovice (vým.oken) - 989.tis.KčProdej a pronájem pozemků :V roce 2006  bylo předloženo na jednání Rady města Lysá nad Labem 77 důvodových zpráv ve věci pronájmu pozemků , prodeje pozemků , výkupu pozemků , směn pozemků, bezúplatných převodů pozemků a smluv o věcném břemeni. Na vývěskách města bylo zveřejněno 21 záměrů na prodej a pronájem pozemků.

Na jednání ZM  bylo projednáno 26 zpráv.

Za účelem prodeje  obecních pozemků  bylo celkem uzavřeno:

10  kupních smluv za celkovou částku  3.474.999,--Kč.

Ke konci roku bylo na odboru  evidováno:

1) 1114 platných nájemních smluv na pronájem obecních  pozemků, za částku  433.949,-- Kč

2) 148 platných nájemních smluv na obecní  pozemky  pod stavbami garáží za částku 11.750,-- Kč

3) 25 platných nájemních smluv na umístění reklamních poutačů na majetku města, za částku 95445,--Kč.

Zadáno 8 geometrických plánů - týkajících se prodeje pozemků

Každý měsíc je měřeno ovzduší na dvou stanovištích v Lysé n.L. a Litoli. Vzorky jsou zasílány začátkem každého měsíce na adresu SVÚOM Praha s.r.o..

Dle žádostí se vydává povolení na konání výstav na Výstavišti v Lysé n.L.a na konání kynologických svodu zvířat, konaných na cvičišti v Lysé n.L.

V obecních lesích provedena těžba souší (samovýrobou na Šibeničním vrchu  6 m3, v Hrabanově 16 m3 + 10 m3 ) , vysekání trávy a náletů . Na Šibeničním vrchu proveden postřik proti okusu zvěře.

V listopadu 2006 byla provedena inventura pozemků. Během roku se průběžně provádí kontrola plateb za pronájmy pozemků a rozesílání upomínek.

Psí útulek :Odborem SM ve spolupráci s městskou policií bylo v roce 2006 umístěno v útulku ve Velasu a.s.

Hrabanov celkem 65 psů odchycených na území města. Tři pejsci uhynuli.  Kočky umístěné v útulku v počtu

23 byly po 2 měsících po kastraci a odčervení vypuštěny do volné přírody, některá koťátka si odnesli noví

majitelé. Za celý rok 2006 vydalo Město Lysá n.L. za provoz tohoto zařízení Kč  224 637,00 . Pejsci s číslem

28, 56, 60 byli převedeni do roku 2007. Seznamy pejsků jsou měsíčně uvedeny v LISTECH, na vývěsce v

podloubí, na internetových stránkách i na nástěnce v druhém patře.Odpadové hospodářství :

Odbor zajišťoval svoz netříděného i tříděného odpadu.

Za odvoz a likvidaci netříděného komunálního odpadu vydalo Město Lysá n.L. 3 133 237,- Kč, za odvoz kontejnerů 1 300 000,- Kč. Provoz separačního dvora spolu s odvozem nebezpečného odpadu přišlo Město na  231 448,90 Kč. Tříděný sběr  vyšel na 969 183,-Kč. Firma EKO-KOM přispěla na tříděný sběr dle vzájemné smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklace odpadů  částkou 493 172,-Kč. Vzhledem k rostoucímu množství odpadu byla od roku 2006 zvýšena četnost svozu skla na 2x za měsíc.

Nejdůležitější změnou v provozu systému odpadového hospodářství bylo ukončení 10-leté slouvy s firmou REMONDIS s.r.o. (dříve RETHMANN-JEŘALA) k 31.8.2006. Bylo vypsáno výběrové řízení na nového partnera města, do něhož se přihlásili 4 zájemci. Pro překlenovací období několika měsíců byla uzavřena smlouva s firmou A.S.A. Praha, do doby, než bude ukončeno nové výběrové řízení. Nový provozovatel vyměnil všechny svozové nádoby, čímž byla zároveň aktualizována jejich evidence.

Bylo vystaveno 44 platebních příkazů s navýšením o 50% na celkovou částku 58 581,-Kč. Nedoručené upomínky byly předávány MP k rozvezení ve večerních hodinách. I přes  toto opatření jsou některé dopisy (upomínky) nedoručitelné.  Majitelům rekreačních objektů bylo rozesláno 114 složenek a obyvatelům města 450 složenek. Dále bylo vyrozuměno 120 majitelů bytů na sídlišti, aby uhradili poplatek za odpad i v případě, že nemají v bytě trvalý pobyt.

Těm, kdo hradí odpady přes SIPO a nezaplatili, zasílá inkasní středisko v následujícím měsíci upomínku. Pokud tato nebyla zaplacena, odešle městu seznam vyčleněných dlužníků. Za rok  2006 bylo SM obesláno 140 dlužníků, z toho 108 jich má nedoplatek ještě za rok 2005 a 32 dlužníků za rok 2006.

Odbor dále zajišťuje výběr plateb za odpady pro město Milovice.

Městská zeleň :Údržba parků je kapitola, která zahrnuje peníze vynaložené za údržbu bývalého pionýrského areálu

v Čechově ulici prováděné panem Novákem, práce v zámeckém parku, které pro nás zajišťují pan a paní Koštířovi a úpravy zeleně v Byšičkách, kde práce provádí pan Koštíř trvale bydlící ve zmíněných

Byšičkách. Tato kapitola za loňský rok spolykala 474 293,40 Kč.

Částka Kč 2 462 067,00 byla vynaložena na údržbu a obnovu veřejné zeleně, je v ní zahrnuto rovněž havarijní kácení. Obsahuje také chemické  postřiky, seče travnatých ploch, pěstebně asanační řezy, drcení větví, řezy živých plotů a běžnou údržbu zeleně. V letošním roce byly provedeny tyto vetší akce. Obnova zeleně  Jedličkova

sídliště - I. etapa a odkácení starých jírovců v Zámecké ulici v počtu 54 ks. V tomto roce bude provedena

likvidace pařezů a nová výsadba. Také bylo založeno Biocentrum Stratov a ošetřeno řezy a vazbou 17 lip Na Mlíčníku.

Parkové úpravy Jedličkova sídliště - 313 696,60

Drobné projekty - Kč 150 088,00

Zámecká ulice (kácení) - 300 000,00

Výsadba nové zeleně - Kč 599 999,50

Byla splněna veškerá výsadba uložená odborem ŽP i nové stromky za uschlé stromy.V roce  2007 se pokračuje v rozpracované obnově zámeckého stromořadí - odfrézování pařezů, výsadba nových stromů a terénní úpravy.

Úklid a čistota města :

Čistota města, která obsahuje svoz odpadkových košů, zimní údržbu, úklid okolo nádob tříděného

odpadu, hrabání listí, strojové čištění ulic a další úklidové práce, vyšla na Kč 2 399 999,80. Nárůst nákladů

téměř o 500 tis.Kč byl způsoben velikou měrou zimní údržbou, která loňskou zimu činila přes 700 tis.Kč.

Údržba veřejného osvětlení:

Práce spojené s údržbou veřejného osvětlení v tomto roce prováděné firmou pana Václava Bílka stály

Kč 684 084,00.

Další vynaložené prostředky:Laboratorní rozbory - 28 917,00 , Geometrické plány - 53 784,50, Odborné posudky - 7 950,00

Pozemkové úpravy - 36 506,00, Čištění vpustí - 449 243,00, Připojení vod. a kanal. přípojky - 48 025,20

Údržba hřbitova - 262 000,00 Výkup pozemků - 511 784,00 Elektrická energie - 1 212 999,10.Příjmy:

Za zábor veřejného prostranství se vybralo Kč 7 179,00

Za vyhrazená parkoviště ve středu města  - Kč  12 000,00

Za pronájem vodovodního řadu od firmy Stavokomplet - Kč 4 759 992,00

Hřbitovní poplatky činily za loňský rok Kč 96 045,00

Dobrovolné příspěvky na útulek - Kč 6 000,00

Prodej dřeva a ovoce za rok 2006 činil Kč 12 396,00

Pronájem parkovišť během výstav  420.000,-Kč

Správní poplatky cca 4 000,- Kč.

STAVEBNÍ  ÚŘAD

Ing.Jiřina Čížková

Stavební úřad MěÚ v Lysé nad Labem v roce 2006 jako pověřený stavební úřad vykonával státní správu pro katastrální území Lysá nad Labem, Litol, Stará Lysá, Ostrá, Šnepov, Stratov, Jiřice, Semice, Přerov nad Labem, Starý Vestec  a Bříství.Od 1.1.2006do 31.12.2006 stavební úřad  ve státní správě přijal 2101 písemností.

Ve správním řízení bylo vydáno  415 konečných rozhodnutí, z toho:

44 územních rozhodnutí

209 stavebních povolení (novostavby, nástavby, přístavby, stavební  úpravy,

plynofikace, přípojky inženýrských sítí,dopravní stavby,...)

21 ostatních rozhodnutí (změny užívání, odstranění stavby, předčasné užívání,

terénní úpravy,  a další....)

121 kolaudačních rozhodnutí

20 výjimek z ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

Dále stavební úřad  projednal podání  učiněná v souladu se stavebním zákonem a vydal :

- 187  povolení stavebních úprav a drobných staveb na ohlášení

- 97  souhlasů s dělením pozemků, vyjádření, stanovisek

V rozsahu stanoveném stavebním zákonem bylo vykonáno 28 výkonů státního stavebního dohledu.

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Ing.Světlana Daňková

Od 1.1.2003 se zde  vykonávají všechny činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (registrace živnostenských oprávnění pro živnosti volné, řemeslné, vázané i koncesované, živnosti provozované průmyslovým způsobem,vedení živnostenského rejstříku, živnostenská kontrola).

Dnem 1.8.2006 nabyl účinnosti zákon č. 214/2006 Sb., kterým se mění zákon. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Dle výše uvedeného zákona se dnem 1.8.2006 zřídily na obecních živnostenských úřadech tzv. „Centrální registrační místa" (CRM). Na CRM může podnikatel zároveň při ohlášení živnosti , žádosti o koncesi provést oznámení vůči dalším správním úřadům - finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce,  toto činí prostřednictvím jednotného registračního formuláře (JRF).

V působnosti Obecního živnostenského úřadu v Lysé nad Labem jsou následující obce: Lysá nad Labem, Milovice, Jiřice, Stará Lysá, Stratov, Ostrá, Přerov nad Labem, Starý Vestec, Semice.

V roce 2006 bylo vydáno 377 nových živnostenských oprávnění (živnostenské listy, koncesní listiny, a to fyzickým i právnickým osobám včetně osob zahraničních). Bylo nám oznámeno 531 změn údajů, na základě kterých se vydaly nové živnostenské listy, případně koncesní listiny. Bylo vydáno 123 rozhodnutí o zrušení živnostenských oprávnění. Na žádost podnikatelů byla vydána 3 osvědčení. Bylo vydáno 53 výpisů z živnostenského rejstříku, byly poskytovány zprávy policii, soudům, apod.. Opisy živnostenských listů , koncesních  listin, vyrozumění o přerušení provozování živnosti, zrušení živ.oprávnění se posílají správci daně, Českému statistickému úřadu, úřadu práce, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

Dále  nám byly hlášeny změny údajů, které se nepromítají do živnostenských listů, ale podle živnostenského zákona  se vedou v živnostenském rejstříku a podnikatele je třeba  o provedených změnách písemně vyrozumět. Jedná se o zahájení, ukončení činnosti v provozovně ( vyrozumění) , přerušení provozování živnosti, pokračování v provozování živnosti (497 vyrozumění) , změny odpovědných zástupců (v případě koncesované živnosti se odpovědný zástupce schvaluje rozhodnutím v samostatném řízení), změny statutárních orgánů právnických osob.

V roce 2006 bylo provedeno 47 kontrol podnikatelských subjektů (10  právnických osob a 37 fyzických osob), některým podnikatelům byly uloženy pokuty v blokovém řízení (ve výši  3 300,- Kč).

Byly také poskytovány rady týkající se živnostenského podnikání, byla vyřizována korespondence a další činnosti související s živnostenským podnikáním.

Dne 1.5.2004  vstoupil v platnost zákon č. 85/2004 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon přinesl novou právní úpravu v oblasti „podnikání v zemědělství". Dle uvedeného zákona „fyzická nebo právnická , která hodlá podnikat v zemědělství , je povinna se zaevidovat". V roce 2006 bylo vydáno celkem 8 osvědčení zemědělského podnikatele . Některá dříve vydaná osvědčení byla rušena.

Za rok 2006 odborem Obecní živnostenský úřad byly vybrány správní poplatky v celkové výši 449 000 ,-Kč.

K 1.4.2006 došlo v rámci celé ČR k přechodu na nový informační systém registru živnostenského podnikání (IS RŽP). Před spuštěním nového IS RŽP bylo třeba připravit data k převodu, proškolit všechny pracovníky živnostenského úřadu k obsluze nového systému.

ODBOR DOPRAVY

Tomáš Březina

Odbor dopravy Městského úřadu v Lysé nad Labem vykonával v roce 2006 činnosti spojené výhradně s výkonem státní správy. Jako silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III.třídy dle zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění rozhodoval o povolení zvláštního užívání (mimo přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů na silnicích II. a III. třídy), o uzavírkách a objížďkách na silnicích II.a III.třídy a o připojení pozemní komunikace a o povolení napojení sousední nemovitosti na silnici II. a III.třídy. Dále vydával povolení ke zřizování reklamních poutačů v silničním ochranném pásmu komunikace II.a III.třídy, povolení nebo stanoviska ke stavbám a terénním úpravám v silničním ochranných pásmech komunikací a vyjadřoval se ke správním řízením souvisejícím s umístěním stavby, využitím území, povolením stavby, povolením užívání stavby podle stavebního zákona atd. V souvislosti s porušováním výše uvedeného zákona projednával přestupky na silnicích II. a III.třídy a vykonával státní dozor na silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích.

činnost v roce 2006 podle zák.č.13/1997 Sb.

počet

vydaných rozhodnutí

32

vydaných stanovisek

108

Dle  zákona 111/1994 Sb. o silniční dopravě Odbor dopravy prováděl výkon státní správy dopravního úřadu zejména rozhodováním o přidělení a odejmutí evidenčního čísla k provozování taxislužby a vedl evidenci vozidel taxislužby. Dále prováděl zkoušky z odborné způsobilosti.

činnost v roce 2006 podle zák.č.111/1994 Sb.

počet

vydaných stanovisek

11

počet provedených zkoušek z  odborné způsobilosti

0

Dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích stanovoval místní a přechodnou úpravu provozu a užití zařízení pro provozní informace na místních komunikacích a silnicích II. a III.třídy a vydával souhlas s místní a přechodnou úpravou provozu a k užití zařízení pro provozní informace na veřejně přístupných účelových komunikacích. Dále v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích vedl registr řidičů a agendu bodového systému.

činnost v roce 2006 podle zák.č.361/2000 Sb.

počet

vydaných stanovení úpravy provozu

93

vydaných stanovisek

7

registr řidičů

počet

celkem evidovaných řidičů

12347

počet vydaných řidičských průkazů

1672

počet nových řidičů

210

počet vydaných mezin.řid.průkazů

134

počet odebraných řidičských oprávnění (vydané zákazy řízení i jiným úřady a soudy)

52

počet vydaných potvrzení o ztrátě

160

počet vydaných profesních osvědčení

302

bodový systém

počet

celkem předběžně zadržených řidičských průkazů

23

celkem potrestaných řidičů

450

Dle zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Odbor dopravy vydával osvědčení k provozování stanice měření emisí, rozhodoval o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí a vedl registr vozidel.registr vozidel

počet

počet nových vozidel v roce 2006

589

počet individuálně dovezených vozidel v roce 2006

99

počet odhlášených vozidel ze správního obvodu Lysé n.L. v roce 2006

873

počet přihlášených vozidel do správního obvodu Lysé n.L. v roce 2006

2258

počet vozidel trvale vyřazených z provozu v roce 2006

133

počet vozidel dočasně vyřazených z provozu

201

počet vozidel v převodu

989

počet vozidel odcizených v roce 2006

20

počet vozidel provozovaných ve správním obvodě Lysé n.L. v roce 2006

10878

počet vozidel celkem zaregistrovaných ve správním obvodě Lysá n.L.

14979

celkem provedených elektronických operací v systému RV

5922

Dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích Odbor dopravy projednával přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství a přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Dle zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti způsobenou provozem vozidla, projednával přestupky vymezené tímto zákonem.

činnost v roce 2006 podle zák.č.200/1990 Sb.

počet

počet zahájených přestupků

566

počet postoupených přestupků

1

počet odložených  nebo  zastavených přestupků

69

počet uložených pokut

322

na pokutách uloženo celkem

662 100,-Kč

počet zákazů činnosti (zákaz řízení)

37

celkem za rok 2006 vybránona správních poplatcích

2 047 935,- Kč

na pokutách

710 300,- Kč

ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY

PaedDr.Věra Bodnárová

Úsek školství:Počet škol v našem městě:

4 mateřské školy - MŠ Dráček - ředitelka pí Marcela Michňová, MŠ Čtyřlístek - ředitelka  pí Hana Rambousková, MŠ Pampeliška - ředitelka pí Jana Stará , MŠ Mašinka - ředitelka pí Jaroslava Černá

3 základní školy - ZŠ B.Hrozného - ředitel Mgr.Karel Špecián, ZŠ J.A.Komenského - ředitelka  Mgr.Vlasta Karásková,  ZŠ T.G.Masaryka - Litol - ředitel Mgr.Petr Eliška

1 speciální škola - Základní škola - ředitel Mgr.Petr Tomek

l Základní umělecká škola F.A.Šporka -  ředitelka Vlasta Blažková

2 střední školy - Obchodní akademie - ředitelka  RNDr.Ivana Dvořáková a  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště  - ředitelka Ing.Irena Mázlová

Na provoz škol a školských zařízení  bylo vyčerpáno celkem 13.420 tis.Kč , na investiční výstavbu ve školství 6.982 tis.Kč .

Z financí určených na provoz  odbor školství a kultury uskutečnil následující akce:

MŠ Mašinka - výměna dveří, MŠ Čtyřlístek - oprava přístupové  cesty a malování, ŠJ MŠ  Dráček - malování, ZŠ Komenského - školní nábytek pro 2 třídy , ZŠ B.Hrozného - malování a školní nábytek, ŠJ Eurest - malování.

Státní správa ve školství

Kromě úkolů na úseku samosprávy má naše město jako obec s rozšířenou působností povinnosti na úseku výkonu státní správy. Patří sem zejména: zpracování návrhu rozpočtu přímých výdajů jednotlivých organizací zřizovaných obcemi, podkladů k zúčtování finančních prostředků se státním rozpočtem, výkaznictví, shromažďování a zpracovávání dat z dokumentace a evidencí škol, rozbory hospodaření škol a školských zařízení.

Do působnosti Lysé patří mimo lyských škol také školy a školská zařízení v okolních obcích - Milovice: ZŠ a MŠ Milovice, MŠ U Broučků, ŠJ Milovice, MŠ Sluníčko (vznik 1.9.2006)

Ostrá: MŠ Ostrá

Přerov nad Labem: ZŠ a MŠ Přerov nad Labem

Semice: ZŠ Semice, MŠ Semice

Stratov: MŠ Stratov

Úsek památkové péče:

V roce 2006 pokračovala obnova a restaurování památek v našem městě díky finančním příspěvků z rozpočtu města, Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR, Krajskému úřadu Středočeského kraje a Veřejné sbírce.

Získali jsme pro naše město dotaci v celkové výši 750.000,- Kč, a to z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR na obnovu měšťanského domu čp. 177 - Jednotu 110.000,- Kč, město poskytlo 90.000,- Kč a dále pak na restaurování sochy sv. Floriana (osazena před klášterem) 66.000,- Kč, město poskytlo 122.000,- Kč, na sochu sv. Marka z ohradní zdi Kostela sv. Jana Křtitele 101.000,- Kč, město poskytlo 29.530,- Kč a na alegorické sochy ze zámeckého parku - Prosinec 120.000,- Kč, město poskytlo 680,- Kč, Leden 121.000,- Kč, město poskytlo 205,- Kč, Duben 119.000,- Kč, město poskytlo 735,- Kč a Jaro 113.000,- Kč, město poskytlo 925,- Kč. Podíl města činil  celkem 244.075,- Kč.

Od Středočeského kraje jsme obdrželi dotaci ve výši 125.000,- Kč na zhotovení kamenné kopie sochy Venuše s malým Kupidem ze zámeckého parku, město vyčlenilo ze svého rozpočtu v r. 2006 částku ve výši 246.380,- Kč. Dílo je dokončeno a v současné době je umístěno v ateliéru akademického sochaře, pana Jiřího Kačera. Po dokončení restaurování podstavce bude následně kopie převezena a osazena. Restaurování probíhalo v letech 2004 - 2006. Celkové náklady na vyhotovení kopie činily 894.880,- Kč.

V r. 2006 byl zakoupen kámen - tzv. mšenský pískovec ve výši cca 20.000,- Kč a v roce 2007 budou započaty práce na vyhotovení protějškové kamenné kopie, a to sochy Apolla.

Další akcí, která byla zahájena v r.2006, je 1. etapa restaurování soch „Dne, Noci a zídek po stranách středního schodiště" ze zámeckého parku. Z rozpočtu města bylo poskytnuto na obnovu uvedené památky 202.825,- Kč a z veřejné sbírky 77.000,- Kč. Ve  veřejné sbírce bylo  vybráno celkem 279.000,- Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli. Tyto finanční prostředky byly použity na restaurování sochy Lva, Března, Dne a Noci.

Na úseku památkové péče bylo vydáno 27 rozhodnutí na kulturní památky, 21 rozhodnutí na rekonstrukce v městské památkové zóně, 2 rozhodnutí ( přestupky §39 a § 10 ) a 51 ostatních vyjádření. Dále byly zpracovány podklady pro získání finančních prostředků z dotačních programů - Program regenerace a Fond obnovy památek.

Celkově se město Lysá nad Labem podílelo na restaurování a obnově kulturních památek částkou cca 1. mil. Kč.

V tomto roce byly také zapsány do Ústředního seznamu kulturních památek: dům č.p. 265 - Muzeum B. Hrozného a  Dvůr Karlov.

Úsek kultury:

Z kapitoly rozpočtu Kultura a tělovýchova bylo v r. 2006 vyčerpáno 7 724 tis.Kč,

z čehož čerpání Městské knihovny činilo 2 221 tis. Kč. Na investiční akce bylo vyčerpáno

2 496 tis.Kč.

Město Lysá n.L. finančně podpořilo formou dotací na činnost sportovní a společenské organizace, které věnují svůj čas dětem a mládeži, částkou v celkové výši 998 tis.Kč.

Na jednotlivé sportovní a kulturní akce bylo  formou příspěvků z Kulturního fondu a Fondu činnosti mládeže vyplaceno dalších 413 tis.Kč.

Na činnost kina přispělo město částkou 324 tis. Kč.

31.ledna se odehrála ve velké zasedací místnosti Městského úřadu slavnost předání prvních vysvědčení, kde prvňáčci obdrželi vysvědčení a dárečky od města.

23.-26.února náš odbor organizačně zajistil stánek Mikroregionu Polabí a ve spolupráci se členy kulturní komise a městskou knihovnou zastupoval naše město na výstavě „Střední Čechy 2006" na Výstavišti Lysá n.L.

Byla realizována řada akcí, jichž bylo město pořadatelem či spolupořadatelem. V lednu se uskutečnil II. Reprezentační ples města, v červnu to byly akce „Galerie v průvanu" (malování podchodu ČD), koncert Hradišťanu a „Lyský Montmartre", v srpnu „Šporkovy slavnosti", dále řada představení a koncertů v kině (Jan Burian, Divadelní společnost Josefa Dvořáka,

Sto zvířat, Neřež, Radůza, festivaly atd.) 17.-18.9. se konaly „Dny evropského dědictví" s dalšími doprovodnými akcemi.

Koncem června byly v obřadní síni slavnostně předány pamětní listy vycházejícím žákům 9.tříd základních škol, studentům Obchodní akademie a Středního odborného učiliště.

Byla uspořádána výtvarná soutěž v několika kategoriích pro děti ze základních škol a fotosoutěž pro veřejnost, které se účastní lidé z širokého okolí.

Ve dnech státních svátků v květnu a říjnu se uskutečnila vzpomínková shromáždění s položením věnců.

25.11. se konalo slavnostní přivítání Adventu s kulturním programem a rozsvícením vánoční výzdoby radnice a stromu na Husově náměstí.

15.12. odbor ve spolupráci se Spolkem rodáků a Domovem důchodců uspořádal další tradiční kulturní akci s názvem „Zimní setkání v zámeckém parku". Účastníci se zde dozvěděli vše zajímavé o obnově kulturních památek v našem městě.

Od září do prosince byl organizován Kurz tance a společenské výchovy,

tradiční vánoční koncert se uskutečnil 26.prosince v kostele sv.Jana Křtitele v podání „Dechového oktetu".

Odbor zajistil vydávání a distribuci měsíčníku „Listy města Lysé n.L. a okolí".

V obřadní síni bylo přivítáno 65 nových občánků města, během roku bylo popřáno

139 seniorům našeho města k významným životním jubileím.

Byly zajištěny propagační práce a materiál pro město ve výši 278 tis.Kč.

ODBOR SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ

Květuše Tobiášová

Sociální úsek:

Na úseku dávek sociální péče bylo v roce 2006 celkově  vyplaceno v oblasti dávek sociálně slabým a zdravotně postiženým jedincům  22 450 544,- Kč . Agenda se týká výkonu státní správy.Úsek  výplaty dávek v přenesené působnosti:  Byly vyplaceny rodinám s dětmi /tj.  1 175 klientům/ opakované  i jednorázové dávky ve výši 4 277 182,- Kč. Starým a zdravotně postiženým občanům bylo přiznáno  1056 dávek ve výši 262 226,-Kč a nezaměstnaným 2 338  dávek ve výši 8 990 149,- Kč . Příspěvek při péči o osobu blízkou ,dítě nebo dospělého, byl vyplacen v 62  případech  ve výši  3 953 233,-Kč.

Na tomto úseku bylo vystaveno 1753 správních rozhodnutí a vyřízeno  167 žádostí od soudů,policie a dalších státních orgánů.Úsek výplaty dávek obcí s rozšířenou působností: Bylo vyplaceno 487 jednorázových peněžitých příspěvků podmíněných zdravotním stavem v celkové výši 4 165 984,-Kč  z toho 8 příspěvků na zakoupení motorového vozidla,1 příspěvek na jeho zvláštní úpravu , 496 příspěvků na provoz motorového vozidla a 9 příspěvků na opatření zvláštních pomůcek, 2 příspěvky na úpravu bytu . Na tomto úseku bylo vystaveno 250 rozhodnutí.

Dále bylo na tomto úseku  bylo vyplaceno na základě 139 rozhodnutí  zhruba 25ti  žadatelkám 235 973,-  Kč příspěvku na výživu.

Úsek sociální v rámci samostatné působnosti: Bylo sepsáno  31 žádostí o vdovský a vdovecký důchod a 146  žádostí o o zvýšení vdovského důchodu vypláceného v omezené  výši

a 58  zvýšení důchodu pro bezmocnost. Průběžně byly potvrzovány žádosti o zavedení  pečovatelské služby - Centra pomoci sociálních a zdravotních služeb občanům města Lysá nad Labem. Dále byly potvrzovány žádosti do domova důchodců - celkem 11.

Z kapitoly  Sociální pomoc v mimořádných případech vyčerpal odbor částku 14 505,- Kč pro osoby, které se dostaly do finanční tísně ,v r. 2006 nebyl  vypraven pohřeb občanům bez příbuzných .

Bylo rozhodnuto o 3 zvláštních příjemcích důchodového pojištění a vypracováno rozhodnutí o jejich ustanovení.

Odbor pracuje s rozpočtem Klubu důchodců v Lysé nad Labem a Litoli.

Byly připravovány materiály pro jednání sociální a zdravotní komise, čerpáno z Charitativního fondu. Dále odbor eviduje žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lysé nad Labem a  prováděl  potřebná šetření. V r. 2006 bylo umístěno celkem 8 osob do bytů pro jednotlivce.

Odbor evidoval žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lysé nad Labem, jednalo se o cca 62 žádostí o byty pro jednotlivce a cca 23 žádostí o byty pro manželské dvojice.

Pomáhali jsme při sepisování žádostí , prováděli jsme šetření a zpracovávali podklady pro jednání komise a RM. Pracovnice na úseku samosprávy provedla celkem 53 šetření.

Úsek sociálně právní ochrany dětí:

V evidenci je celkem  1014 spisů rodin, zúčastnili jsme se 270 soudních jednání ve věci vyživovací povinnosti vůči nezletilým dětem/výchova výživa před rozvodem, po rozvodu/.

Dále jsme se zúčastnili jiných jednání v zájmu nezletilých dětí u jiných institucí, kterých jsme zastupovali nezletilé děti a hájili jejich zájmy jako kolizní opatrovníci.

Celkem za rok 2006 jsme provedli 378 návštěv v rodinách v regionu. V osídlování Milovic narůstá počet rodin kde  dochází k rozpadu mladých manželství a  dostávají se složitých existenčních problémů, snažíme se těmto rodinám pomáhat např. při obstarání vhodného bydlení, v případě domácího násilí zajišťujeme azylové bydlení. Problematika rozvodovosti a trestné činnosti v oblasti Milovicka narůstá z důvodu nedostatku pracovních míst.

Dále odd. soc. právní ochrany dětí se aktivně angažuje při vymáhání dlužného nájemného u rodin s dětmi. Podařilo se aby soc. slabé rodiny  začaly platit běžné i dlužné nájemné. Rodiny jsou vždy upozorněni na to, že v případě vystěhování z bytu, by hrozilo umístění  jejich dětí do dětských domovů.

V 5 případech se odbor sociální a zdravotní zabýval případy týraných dětí /nepřiměřené trestání, ublížení na zdraví , domácí násilí/ , spolupracujeme s Policií ČR při řešení složitých životních situací těchto rodin. Za rok 2006 evidujeme 5 umístění dětí do dětských domovů z důvodu záškoláctví , výchovných problémů .

Úsek  sociálně právní ochrany - práce kurátora pro děti a mládež:

V r. 2006 pracovala aktivně s 86 dětmi a jejich rodinami. Jedná se o děti , u kterých se projevila sociální patologie tj. trestná činnost, výchovné problémy, záškoláctví apod. Kurátorka pracovala s 53 dětmi  mladistvými s poruchou chování, s 15 nezletilými dětmi / do 15 let/ a 19 mladistvými /15 - l8 let/ pro trestnou činnost. Problematika sociální patologie u mladistvých občanů má tendenci narůstat z důvodu  nedůsledného působení rodičů na výchovu dětí, děti nemají ošetření volný čas, experimentují s drogami apod.práce  sociálního kurátora pro dospělé občany :

V evidenci kurátora je celkem 213  klientů propuštěných z výkonu trestu, vazby. V r. 2006 bylo propuštěno z výkonu trestu a vazby 48 osob, při propuštění kurátora zajišťuje těmto občanům bydlení ev. příspěvek na nezbytné nutné základní životní potřeby až do výše 1000,- Kč. Bylo celkem vyplaceno 11 400,- Kč částečnou formou věcných dávek. Kurátor pracuje s občany propuštěnými z dětských domovů, občany společensky nepřizpůsobivými.

Úsek zdravotnictví :

Agenda na úseku zdravotnictví je plně v kompetenci Krajského úřadu SK.

Městský úřad v Lysé nad Labem jako úřad s rozšířenou působností je pověřen  agendou, která se  týká vydávání  receptů na vázané léky praktickým lékařům, dále přestupkové agendy. V r. 2006 nebyl projednáván přestupek v oblasti  zdravotnictví. Recepty na vázané léky má v současné době vydáno 6 lékařů.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Miluše PilařováOdbor vykonává přenesenou působnost (státní správu) na úseku životního prostředí danou příslušnými právními předpisy a to jako obec s rozšířenou působností a jako pověřený obecní úřad. Převážně se zabývá agendou, kterou dříve vykonával okresní úřad, pokud tato agenda nepřešla na krajský úřad. Odbor se nezabývá správou majetku města na úseku životního prostředí, např.péčí o zeleň nebo umístěním nádob na odpady apod.

Odbor spolupracuje se stavebními úřady MěÚ Lysá nad Labem a  Milovice. Zúčastňuje se místních šetření stavebních úřadů, vede svoje správní řízení, provádí kontrolní a poradenskou činnost.

Dále se  odbor vyjadřuje k projektovým dokumentacím, za rok  2006 jich bylo předloženo 218,  k návrhům územních plánů obcí, regulačním a zastavovacím studiím a různým záměrům které by mohly nebo mají  vliv na životní prostředí.

V působnosti odboru životního prostředí v Lysé nad Labem jsou následující obce: Lysá nad Labem, Milovice, Jiřice, Stará Lysá , Stratov, Ostrá, Přerov nad Labem, Starý Vestec, Semice.

Ochrana přírody a krajiny - zákon č. 114/1992 Sb.: Bylo vydáno:

25 rozhodnutí - souhlasů ke kácení  dřevin (102 stromů a 1130 m² keřů), 11 rozhodnutí - nesouhlasů ke kácení dřevin,  18 rozhodnutí o uložení náhradní výsadby (129 stromů a 1520 m² keřů), 7 rozhodnutí - souhlasů k zásahu do významného krajinného prvku, 1 rozhodnutí - nesouhlas k zásahu do významného krajinného prvku, 4 rozhodnutí - souhlasy ke změně krajinného rázu,1 rozhodnutí - nesouhlas ke změně krajinného rázu,12 rozhodnutí o uložení pokuty 30.500,-Kč, 4 rozhodnutí o provedení nápravy vzniklé škody, 3 povolení na ošetření památných stromů.

Byly zajištěny dotace pro ošetření památných stromů v celkové částce: 70.210,-Kč pro obce Přerov n. L. a Lysá n. L. Dotace pro město Lysá nad Labem na vypracování projektové dokumentace v celkové částce 113.400,-Kč.Pro Obce Stará Lysá a Semice byly získány dotace na vypracování projektové dokumentace ve výši 119.040,-Kč.Z rozpočtu Středočeského kraje byla získána dotace ve výši 50.000,- na nový tiskový materiál Mapa přírodních zajímavostí.

Na založení biocentra u Zadní Doubrava před (Stratovem) byla získána dotace ve výši 450.000,-Kč.

V rámci EVVO-ekologického vzdělávání veřejnosti bylo ve spolupráci s občanskými sdruženími a fyzickými osobami uspořádáno celkem  11 akcí k tématu - Den Země, Mezinárodní slavnosti Labe, Den bez aut, Den stromu. Do městských Listů bylo předáno celkem 13 článků na téma ochrany přírody a krajiny. Byly založeny internetové stránky environmentálního vzdělávání provozované odborem ŽP.

Rostlinolékařská péče -  zákon č. 147/1996 Sb.a zákon č. 326/2004: Bylo evidováno celkem 56 včelstev a vedeno 7 řízení ve věci odstranění plevelů.

Týrání zvířat - zákon č. 246/1992 Sb.: Bylo vedeno 7 řízení s místním šetřením ve věci týrání domácích zvířat. Bylo uloženo 1 napomenutí a 1 pokuta 5.000,-Kč.

Ochrana ovzduší - zákon č. 86/2002 Sb.: Bylo vydáno 7 rozhodnutí o vyměření poplatku pro střední zdroje znečišťování ovzduší, 34 sdělení ve věci nevyměření poplatků, řešeny 3 stížnosti ohledně ochrany ovzduší, v evidenci je vedeno cca 80 středních zdrojů znečišťování ovzduší a 18 malých zdrojů znečišťování ovzduší.

Zákon o odpadech - zákon č. 185/2001 Sb.: Bylo vydáno 12 rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady, provedeno 10 kontrol v provozech právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, řešeno 5 stížností ohledně nakládání s odpady, v evidenci je vedeno cca 195 původců odpadů.

Lesní zákon  č. 289/1995 Sb.:Ve správním řízení bylo řešeno 7 žádostí o udělení výjimky s umístěním stavby v ochranném pásmu lesa, byla vydána jedna licence pro odborného lesního hospodáře.  Dále byly vydány  4 výjimky  z doby zalesnění a zajištění a jedno povolení překročení maximální výše těžby. Bylo vedeno jedno řízení o rozhodnutí v pochybnost zda se jedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa. Správní orgán zajišťuje zpracování lesních hospodářských osnov pro drobné vlastníky lesa (do 50 ha lesa). Městský úřad při své činnosti spolupracuje s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, Lesy české republiky s.p. a odbornými lesními hospodáři. Průběžně je prováděna kontrola dodržování vydaných rozhodnutí.

Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin č. 149/2003 Sb.: Podle zákona o nakládání s reprodukčním materiálem byly vydány 2  potvrzení o původu a třikrát provedena kontrola při sběru reprodukčního materiálu.

Myslivost - zákon č. 449/2001 Sb.: Bylo vydáno 100  plomb a lístků o původu ulovené zvěře , 5 loveckých lístků pro české občany a jeden pro cizince, dále bylo vydáno 6 souhlasů s mimořádným lovem zvěře. Ve spolupráci s MěÚ Nymburk a MěÚ Poděbrady proběhla hodnotitelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře. Z důvodu ochrany zvěře při kladení mláďat byl vyhlášen zákaz vstupu do jedné honitby a ustanoveny 2 myslivecké stráže. Na úseku státní správy myslivosti vyplývá ze zákona povinnost spolupracovat s policií ČR  (oddělení zbraní a střeliva). Na správních poplatcích bylo vybráno 3.350,- Kč.

Rybářství - zákon č. 102/1963 Sb.: Celkem bylo vydáno 244 státních rybářských lístků. Na správních poplatcích bylo vybráno 73.150,- Kč.

Vodní zákon  č. 254/2001 Sb.: Bylo vydáno 38 stavebních povolení - vodovod, kanalizace, studny, ČOV, DČOV,  40 rozhodnutí k povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, 6 souhlasů se stavbou v zátopovém území, 21 kolaudačních rozhodnutí. Na správních poplatcích bylo vybráno 50.400,- Kč.

Ochrana zemědělského půdního fondu -zákon č.334/92 Sb.: Bylo vydáno: 52 souhlasů k odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské účely , 2 souhlasy s vedením nadzemních a podzemních tras 3rozhodnutí o peněžitém odvodu za odnětí půdy ze ZPF v celkové částce 20.179,- Kč.MĚSTSKÁ POLICIE

Luděk Přibyl

V roce 2006 bylo na služebnu Městské policie nahlášeno celkem 1786 oznámení. Strážníci MěP řešili 1316 přestupků, z toho 224 přestupků bylo předáno příslušným správním orgánům , za ostatní přestupky byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 540.800,- Kč. Z toho bylo 388.900,- Kč vybráno v hotovosti a 151.900 Kč na pokutách na místě nezaplacených. Strážníci předvedli ke správnímu řízení nebo na Policii ČR 25 osob. Dále zjistili 18 vraků automobilů, 207 závad na veřejném osvětlení, 87 závad na dopravním značení a 142 záborů veřejného prostranství. Na závady veřejného osvětlení byla upozorněna fa. Václav Bílek, na závady dopravního značení upozorněni odbor Správy majetku MěÚ Lysá n/L a Správa údržby silnic Mnichovo Hradiště. Zábory veřejného prostranství byly řešeny s příslušným zakladatelem. Na požádání orgánů státní správy a samosprávy bylo doručeno 103 doporučených dopisů. Při výkonu služby bylo odchyceno a umístěno do útulku celkem 65 psů a ve 48 případech byly zadrženy osoby podezřelé z trestné činnosti. Při zajišťování ochrany majetku osob a organizací, je na MěP Lysá nad Labem využíván Pult centrální ochrany ( PCO ), který monitoruje 89 objektů

( školy, podniky, prodejny, rod. domy ) na katastru města.

Mimo předešlou uvedenou činnost MěP Lysá nad Labem zajišťovala veřejný pořádek při konání výstav, různých sportovních a kulturních akcí. Dále zajišťuje výkon alternativních trestů v Lysé nad Labem. V roce 2006 mělo trest uloženo 25 osob.Trest odpracovala jedna osoba , 22 osob bylo oznámeno Okresnímu soudu Nymburk. Dva odsouzení trest započali vykonávat. V roce 2006 nedošlo v Lysé nad Labem k žádné mimořádné události.

Stávající počet strážníků je stanoven na 12 + 1. V roce 2006 nedošlo k personálním změnám.

Luděk Přibyl

velitel městské policie

Strážník

Přidělený okrsek

Beneš

A - Byšičky,Dvorce

Smolíková

B - Litol II.

Kačík

C - Litol I.

Štusová

D - Lom

Šebesta

E - Sídliště

Petrášek

F - město - střed

Kaplan

G - Kačín

Vykydal

H -zámek

Skořepa

I - Školní nám.

Zitová

J - Klicperova

Zita

K - Havlíčkovo nám.

Baumgartner

L - nádraží

Rozpočtové provozní výdaje a příjmy byly průběžně plněny.

Rozpočtové příjmy za rok 2006 :

a) pokuty - 540.800,- Kč

Z toho nezaplacených k 3.12.2006 bylo za 68 700 Kč. 16 pokut za 13 900 Kč je vymáháno formou exekuce finančním odborem MěÚ a 52 pokut za 45 800 Kč je upomínáno městskou policií. V obou případech bylo vymoženo zatím 54 pokut za 37 500 Kč.

b) PCO - 339 065- Kč

Příjmy celkem 879 865,- Kč.

Rozpočtové výdaje za rok 2006: v Kč

Platy zaměstnanců 3 446 767,00

Sociální pojištění 899 963,00

Zdravotní pojištění 311 520,00

Oděvy a obuv 55 743,30

Knihy, učební pomůcky a tisk 2 196,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 463,80

Nákup materiálu 11 013,00

Pohonné hmoty 59 249,60

Opravy a údržba 23 464,82

Nákup kolků 1 400,00

Stroje, přístroje a zařízení (radar, kamery)   713 354,00

Dopravní prostředky (Škoda Fabia Combi)   320 982,03

Služby - telekomunikace 22 686,56

- peněžní ústavy 8 126,00

- školení 47 541,00

- ostatní služby 25 111,89

Dotace na kamerový systém   300 000,00

Doplacení leasingu na Opel Agila 97 000,00

Výdaje celkem 6 406 582,60

Pokyny pro činnost MěP jsou plněny bez závad. Ze strany občanů nejsou připomínky k práci MěP. Mezi nejčastější žádosti občanů v daných okrscích k příslušným strážníkům jsou upozornění na nefunkční veřejné osvětlení, poškozené dopravní značení, špatný stav komunikací, chodníků a veřejné zeleně, nadále na generační problémy (děti - důchodci) a rušení veřejného pořádku v určité lokalitě. Zjištěné nedostatky z okrsků jsou pravidelně odstraňovány nebo předávány k dořešení kompetentním orgánům.

Spolupráce mezi složkami Integrovaného záchranného systému ( IZS ) je na velmi dobré úrovni. V roce 2006 Městská policie spolupracovala ve 32 případech s hasiči ( Sbor dobrovolných hasičů Lysá n/L, Hasičský záchranný sbor Nymburk ) a v 94 případech s Policií ČR.

Jedním z hlavních úkolů MěP Lysá nad Labem je prevence kriminality, a to jak na úseku majetkových deliktů, tak i na úseku pořádku a protidrogové prevence, a to zejména formou komunikace s občany, zvýšenou kontrolou krizových míst a postupováním zjištěných poznatků kompetentním orgánům.

V roce 2006 se město v rámci prevence kriminality přihlásilo do dotačního programu" Partnerství",který vyhlásilo Ministerstvo vnitra ČR. Na základě zařazení do programu byl rozšířen Městský kamerový dohlížecí systém o jeden kamerový bod, který byl vybudován u podchodu ČD v ulici U Nové hospody. Dále byla získána dotace na protidrogovou prevenci na základní škole J.A. Komenského.

V roce 2006 město ze svých prostředků zakoupilo laserový měřič rychlosti Lidar ProLaser III. Vzhledem k jeho využívání klesla na rizikových komunikacích rychlost jízdy a následně také nehodovost.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Václava Šolcová

V Městské  knihovně Lysá nad Labem  bylo v roce 2006  registrováno  16219 návštěv čtenářů, do knižního fondu přibylo 1507 knih,  140 videokazet a DVD a odebíralo se 51 titulů periodik. Knihovna uspořádala celkem 107 vzdělávacích a výchovných akcí, seminářů, odborných porad, besed a konzultací. Byly to např. informativní besedy pro žáky, studenty a učně, besedy pro děti z mateřských školek, Týden knihoven, Tvořivá odpoledne pro děti a rodiče, Čtení s čertem, besedy se spisovateli, beseda s paní doktorkou Hruškovou o památných stromech, pravidelné besedy o historii s PaedDr. Marií Kořínkovou,  kurzy  Malování na hedvábí, Noc s Andersenem, Pasování prvňáčků na čtenáře a  nově se zavedly kurzy břišních tanců pro děti a kurzy drátování, kroužek Šikovné ručičky a Hrátky s angličtinou pro děti, Pyžamová párty pro dívky, poetický večer Dnes večer přijde..., poetický večer Šepoty a výkřiky - verše B. Stehna recitovali A. Bondarczuková a Alfred Strejček, který verše prokládal hrou na zobcové flétny. Knihovna se aktivně podílela na akci Galerie v průvanu. V loňském roce knihovna slavnostně otevřela pobočku Čítárny u čerta s knihou, kterou přišel spolu se zakladatelem Pavlem Vránou otevřít i Václav Upír Krejčí. Knihovna se již podruhé prezentovala na Polabském knižním veletrhu, kde společně se spisovatelem Pavlem Vránou provozovala Čítárnu u čerta. Knihovnice udělily cenu za nejhezčí dětskou knihu a předaly cenu: symbolickou knihu z keramiky.

V únoru roku 2006 byla knihovna nově vymalována a bylo zmodernizováno dětské  a částečně i dospělé oddělení. Koncem září byla knihovna na měsíc uzavřena z důvodu havárie vody a bylo nutné po záchranných pracích znovu vymalovat. Nepodařilo se zachránit přibližně 8000 knih. V internetové studovně byly obměněny stávající počítače za nové.

Návštěvníci knihovny mají k dispozici  5 počítačů v Internetové studovně, kde mají možnost přístupu na internet, který mají registrovaní čtenáři zdarma. Dále mají k dispozici počítač s katalogem knižního fondu, kde si mohou sami vyhledat požadovanou knihu, dva počítače mají k dispozici děti v dětském oddělení, na nichž si mohou vyhledávat v multimediálních encyklopediích a zahrát logické a výukové hry.
Vytvořeno 20.7.2022 11:54:18 | přečteno 17x | jiri.virava
load