Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2006

 

Povinný subjekt: Město Lysá nad Labem IČO 00239402

Husovo náměstí 23

289 22 Lysá nad Labem

Číselný údaj/

komentář

a.1) Počet podaných žádostí o informaci za kalendářní rok

1

a.2) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

1

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

c.1) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Nebyly

c.2) Přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními ve věci přezkoumání zákonnosti odmítnutí žádosti

Nevznikly

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí

0

e) Počet stížností podaných podle §16a tohoto zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

Nebyly požadovány

Vytvořeno 1.7.2013 7:49:40 | přečteno 81x | ernest
load