Průběžné zveřejňování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

Průběžné zveřejňování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2019

Povinný subjekt:
Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23
289 22 Lysá nad Labem

IČO 00239402


Vzhledem k rozsahu poskytovaných informací se zveřejňuje buď plný text informace anebo doprovodná informace, vyjadřující jejich obsah ( dle § 5 odst. 3 výše uvedeného zákona):

1) Dne 07.01.2019 požádala (prostřednictvím datové schránky) firma ODVOZ VOZU, s. r. o. z Prahy 2 o informaci zda pokuta jejich klienta (fyzická osoba) z Prahy 9 je evidována na osobním daňovém účtu obviněného. Dne 11.01.2019 odpověděla tajemnice MěÚ, že pokuta není evidována na osobním daňovém účtu obviněného.

2) Dne 03.01.2019 požádala fyzická osoba z Tuchoměřic u Prahy prostřednictvím datové schránky o informaci, zda město využilo v minulosti služeb moderátora a zpěváka P. V., zda město uzavřelo jakoukoliv smlouvu o dílo s uvedenou osobou a počet obyvatel k 31.12.2018.

Dne 07.01.2019 odpověděla tajemnice MěÚ na všechny body žádosti.

3) Dne 13.01.2019 byla podatelnou MěÚ zaevidována stížnost od fyzické osoby (prostřednictvím datové schránky) na postup MěÚ při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Dne 14.01.2019 bylo tajemnicí MěÚ odpovězeno a byly poskytnuty informace o dalším postupu.

4) Dne 14.01.2019 byla na sekretariát MěÚ (prostřednictvím e-mailu) zaslána žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o zaslání investičních plánů města Lysá nad Labem, Krajského úřadu či obce pro rok 2019, resp. projektů, které město hodlá uskutečnit v letech 2019 – 2022.

Dne 14.01.2019 byla p. PaedDr. Štěpánkem zpracována a pí Ing. Novotnou zaslána odpověď na tento dotaz s kompletním seznamem plánovaných projektů v požadovaném období.

5) Dne 21.01.2019 byla podatelnou MěÚ (prostřednictvím emailu) zaevidována stížnost na postup při vyřizování žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím od fyzické osoby. Tazatel se ptal na počet evidovaných psů na jedné adrese v Lysé nad Labem.

Dne 23.01.2019 bylo paní tajemnicí v omluvném dopise odpovězeno a informace o aktuálním počtu zaevidovaných psů byla sdělena.

6) Dne 22.01.2019 byla podatelnou MěÚ (prostřednictvím emailu) zaevidována stížnost na postup při vyřizování žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím od fyzické osoby. Žadatel chtěl doložit veškerou smluvní dokumentaci ohledně koupě či pronájmu, opravy, servisu, údržby a jiné činnosti související s provozem automatizovaných silničních rychloměrů v Lysé nad Labem.

Dne 24.01.2019 bylo pí tajemnicí odpovězeno v omluvném dopise s přílohou s veškerou dokumentací.

7) Dne 31.01.2019 byla podatelnou MěÚ (prostřednictvím datové schránky) zaevidována žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím od fyzické osoby. Žadatelka se dotázala, kolik bylo MěÚ Lysá nad Labem zahájeno vyvlastňovacích řízení v období 01.01.2014 – 31.12.2018.

Dne 04.02.2019 bylo paní tajemnicí odpovězeno, že v tomto období řádná vyvlastňovací řízení neproběhla.

8) Dne 08.02.2019 byla podatelnou MěÚ (prostřednictvím emailu) zaevidována žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím od právnické osoby. Žadatel položil 4 otázky s dotazy na řešení přestupků v oblasti nevyžádané reklamy.

Dne 08.02.2019 paní tajemnice odpověděla ve dvou částech. K otázce 1 a 2 byly informace poskytnuty a na otázky 3 a 4 informace poskytnuty nebyly z důvodu, že žadatel se domáhal názorů, budoucích rozhodnutí a vytváření nových informací. Paní tajemnice tedy k otázce 3 a 4 vydala rozhodnutí o neposkytnutí informace.


Zpracoval: Ing. Alena Novotná, tajemnice MěÚ Lysá nad Labem
Zveřejněno: 13.02.2019

Vytvořeno 13.2.2019 11:56:19 | přečteno 79x | ernest
load