Sazebník úhrad za poskytování informací

Město Lysá nad Labem stanovilo v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) a § 17 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) ve spojení s § 102 odst. 3 a § 110 odst. 4 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tento sazebník úhrad nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen „Sazebník úhrad“).

Poř. č ÚKON SAZBA
1. Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace (práce s počítačem, vyhledávání ve spisech a archivech, související telefonické hovory, zpracování informace včetně anonymizace informace v souladu s § 8a zákona č. 106/1999 Sb., apod.) 283 Kč/za každou i započatou hodinu
2. Pořízení jednostranné kopie formátu A4 (černobílé) 2 Kč
Pořízení oboustranné kopie formátu A4 (černobílé) 4 Kč
Pořízení jednostranné kopie formátu A4 (barevné) 20 Kč
Pořízení oboustranné kopie formátu A4 (barevné) 30 Kč
Pořízení jednostranné kopie formátu A3 (černobílé) 4 Kč
Pořízení oboustranné kopie formátu A3 (černobílé) 7 Kč
Pořízení jednostranné kopie formátu A3 (barevné) 36 Kč
Pořízení oboustranné kopie formátu A3 (barevné) 50 Kč
3. Skenování – A4 2 Kč
Skenování – A3 2 Kč
4. Ostatní mimořádné náklady (např. odborné posudky, cestovní náklady apod.) sazba dle skutečných nákladů
5. Poštovné dle platného ceníku poskytovatele poštovních služeb
6. Balné 20 Kč/zásilka
7. CD ROM 8 Kč/kus
8. DVD ROM 10 Kč/kus
9. V případě anonymizace informace navíc sazba za vyhotovení potřebných mezikopií dle sazby tohoto sazebníku úhrad, viz poř. č. 2 a 3.

V případě osobního převzetí informace nebude účtováno poštovné, viz poř. č. 5 sazebníku úhrad.

Sazby v sazebníku jsou stanoveny na základě aktuálních nákladů a odhadu jejich vývoje v příslušném účetním období podle platných účetních zásad v účetním období od 01.01.2019 do 31.12.2019. V případě, že nedojde ke změnám nákladů, platí tento sazebník i v následujícím účetním období, a to i opakovaně.

Sazebník byl schválen usnesením rady města č.630 z 5.11.2019

Vytvořeno 17.5.2017 | přečteno 186x | ernest
load