Informace o výsledcích kontrol za rok 2021, Odbor vnitřních věcí - matrika

Městský úřad Lysá nad Labem – Odbor vnitřních věcí - matrika

Informace o výsledcích kontrol za rok 2021 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů

Označení kontrolního orgánu Vymezení druhu, předmětu či oblasti kontrol Počet zkontrolovaných subjektů výsledky kontrol

Odbor vnitřních věcí

- matrika

kontrola vedení matričních knih a sbírek listin u matričních úřadů v územním obvodu MěÚ Lysá nad Labem

2

1x bez závad

1x doporučen postup k

  odstranění nedostatků

Vytvořeno 20.12.2021 16:22:35 | přečteno 63x | ernest
load