Informace o výsledcích kontrol za rok 2020, Odbor vnitřních věcí - matrika

Městský úřad Lysá nad Labem – Odbor vnitřních věcí - matrika

Informace o výsledcích kontrol za rok 2020 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů za rok 2020

Označení kontrolního orgánuVymezení druhu, předmětu či oblasti kontrolPočet zkontrolovaných subjektů výsledky kontrol

Odbor vnitřních věcí

- matrika

kontrola vedení matričních knih a sbírek listin u matričních úřadů v územním obvodu MěÚ Lysá nad Labem

1

bez závad

>
Vytvořeno 6.1.2021 16:24:45 | přečteno 55x | ernest
load