Informace o výsledcích kontrol za rok 2019 - odbor Živnostenský úřad

Odbor obecní živnostenský úřad Lysá nad Labem – za rok 2019

Bylo kontrolováno dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v pl. znění (živnostenský zákon) a dodržování vybraných ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v pl. znění

Kontrolované osoby  Počet provedených kontrol
Fyzické osoby 63
Právnícké osoby 23
Celkem 86


Zjištěná pochybení v některých případech:

  • neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně předem živnostenskému úřadu
  • neoznačení provozovny
Vytvořeno 2.6.2020 11:23:18 | přečteno 107x | ernest
load