Informace o výsledcích kontrol za rok 2018 - odbor Živnostenský úřad

Odbor obecní živnostenský úřad Lysá nad Labem – za rok 2018

Bylo kontrolováno dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v pl. znění (živnostenský zákon) a dodržování vybraných ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v pl. znění

Kontrolované osoby   Počet provedených kontrol
 Fyzické osoby  37
 Právnické osoby  17
 Celkem  54


Zjištěná pochybení v některých případech:

  • neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně předem živnostenskému úřadu
  • neoznačení provozovny
Vytvořeno 18.1.2019 8:23:20 | přečteno 74x | ernest
load