Informace o výsledcích kontrol za rok 2018 - odbor vnitřních věcí, matrika

 

Informace o výsledcích kontrol za rok 2018 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů za rok 2018

Městský úřad Lysá nad Labem – Odbor vnitřních věcí - matrika

Označení kontrolního

orgánu

Vymezení druhu, předmětu či oblasti  

kontrol

Počet zkontrolovaných

subjektů

výsledky kontrol

Odbor vnitřních věcí

- matrika

kontrola vedení matričních knih a sbírek listin u matričních úřadů v územním obvodu MěÚ Lysá nad Labem

1

bez závad

Vytvořeno 21.3.2019 13:16:57 | přečteno 53x | ernest
load