Podatelna

Doručování

Písemné podání či jakoukoli jinou písemnost lze doručit alternativně několika způsoby. Lze tak učinit osobně, poštou, e-mailem či prostřednictvím datové schránky. Vždy je však třeba rozlišovat sledovaný účel a mít na paměti, že mají-li být s podáním spojeny očekávané procesní účinky, musí být dodržen níže objasněný postup!

Za přijímání všech písemností podaných kterýmkoli z uvedených způsobů, odpovídá podatelna.

Úřední hodiny podatelny

Pondělí0700 - 12001230 - 1800
Úterý0700 - 12001230 - 1500
Středa0700 - 12001230 - 1800
Čtvrtek0700 - 12001230 - 1430
Pátek0700 - 1130 

Elektronická podatelna

Podle NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. srpna 2004, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu je orgán veřejné moci povinen zveřejnit informace potřebné k doručování datových zpráv orgánu veřejné moci.

Těmito informacemi jsou:

Elektronická adresa elektronické podatelny a údaj o tom, zda je určena pro příjem všech datových zpráv nebo pouze datových zpráv určitého, předem stanoveného obsahu

 • Elektronická adresa: podatelna@mestolysa.cz
 • Elektronická podatelna přijímá elektronická podání do celkové velikosti zprávy 10MB
 • Elektronická podatelna je určena jen k příjmu datových zpráv určeného typu.

Povolené typy formátů příloh jsou: 

*.TXT Obecný text
*.HTM *.HTML Hypertextový dokument
*.RTF Rich text Formát
*.DOC Dokument Microsoft Word (od verze 7)
*.XLS Sesit Microsoft Excell (od verze 7)
*.PDF Portable Document Format - Adobe Acrobat
*.JPG *.GIF Obrázky

Kontaktní údaje pro přijímání datových zpráv na technických nosičích, případně další možnosti doručování datových zpráv, zejména prostřednictvím technického zařízení v sídle orgánu veřejné moci či v jeho organizačních jednotkách

 • Město Lysá nad Labem
 • Husovo náměstí 23/1
 • 289 22 Lysá nad Labem
 • tel.: +420 325 510 211
 • email: podatelna@mestolysa.cz

Pravidla potvrzování doručených datových zpráv podle zvláštního právního předpisu včetně vzoru datové zprávy, kterou se doručení potvrzuje

 • tyto pravidla stanovuje - Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách
 • Datovou zprávou se rozumí každý soubor, který lze odeslat elektronickou poštou. Datová zpráva je podepsaná, je-li opatřena elektronickým podpisem, tj. elektronický podpis je připojen nebo logicky spojen s datovou zprávou. Pokud je podání přílohou e-mailu, musí být elektronicky podepsán tento soubor, tedy konkrétní datová zpráva. Jinak se postupuje, jako by šlo o elektronické podání bez použití elektronického podpisu.
Informativní zprávy, které zasílá ePodatelna při zaslání datové zprávy na elektronickou adresu ePodatelny:

Zaslání automatické zprávy o přijetí podání a kontrole digitálních podpisů

 • zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance Městského úřadu Lysá nad Labem
 • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
 • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou Městský úřad Lysá nad Laberm zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den po doručení. Pokud se zpráva potvrzující doručení vrátí úřadu jako nedoručitelná, úřad učiní ještě jeden pokus o její doručení.

Technické parametry datových zpráv, pro jejichž přijetí má elektronická podatelna technické a programové vybavení, a technické parametry technických nosičů. na nichž lze předávat orgánu veřejné moci datové zprávy

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:

*.TXT Obecný text
*.HTM *.HTML Hypertextový dokument
*.RTF Rich text Formát
*.DOC Dokument Microsoft Word (od verze 7)
*.XLS Sesit Microsoft Excell (od verze 7)
*.PDF Portable Document Format - Adobe Acrobat
*.JPG *.GIF Obrázky
 • V případě pochybností vzneste dotaz na naši ePodatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.
 • Datová zpráva nesmí překročit celkovou velikost 10MB, jinak bude z procesu podání vyřazena a taková zpráva nebude považována za doručenou.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

 • Datové zprávy jsou přijímány na CD a DVD nosičích a dále na přenosných USB Flash discích. V případě pochybností vzneste dotaz na naši ePodatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Postup orgánu veřejné moci v případě, že u přijaté datové zprávy je zjištěn výskyt počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci, nebo chybný formát zprávy, který může takovou škodu způsobit

 • Datová zpráva je považována za doručenou orgánu veřejné moci, pokud je dostupná elektronické podatelně provozované podle zvláštního právního předpisu Nařízení vlády č. 95/2004 Sb.
 • Mezi odesilatelem datové zprávy a e-podatelnou musí být na straně úřadu „kontrolní mechanismus“, kterým je antivirová ochrana včetně ochrany proti datovým zprávám, které mají chybný formát
 • Pokud je u datové zprávy zjištěn výskyt chybného formátu nebo počítačového programu, jež je způsobilí přivodit škodu na informáčním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci, bude taková datová zpráva uložena mimo elektronickou podatelnu nebo zablokována.
 • Taková datová zpráva nebude dostupná elektronické podatelně a tudíž nebude považována za doručenou.
Vytvořeno 17.5.2017 | přečteno 3198x | ernest
load