Působnost odboru správy majetku

Odbor správy majetku zajišťuje

 • evidence a správa veškerého majetku s výjimkou nehmotných a finančních produktů,
 • plnění rozpočtové kapitoly spadající do jeho kompetence,
 • vyřizování běžné administrativy a korespondence,
 • opravy a údržba nemovitého majetku města,
 • opravy a rozmísťování dopravních značek na místních komunikacích,
 • zajišťování dopravní obslužnosti,
 • vedení map inženýrských sítí a vozovek a jejich průběžná aktualizace,
 • správa bytového fondu v majetku města v souladu s platnou legislativou,
 • správa nebytových prostor města v souladu s platnou legislativou,
 • evidence pohledávek města na nájemném z nemovitého majetku města,
 • evidence a správa pozemkového fondu města,
 • udržování čistoty a pořádku ve městě,
 • zajištění provozu a údržby veřejného osvětlení,
 • výsadba a udržování veřejné zeleně,
 • administrace a organizace svozu komunálního a ostatního odpadu,
 • výběr poplatků určených OZV,
 • ve spolupráci s MěP umísťování psů do útulku,
 • zpracování koncepcí města a jejich plnění v oblasti životního prostředí a zemědělství podle pokynů RM,
 • správa městského hřbitova, zajištění jeho údržby a služeb podle zákona o pohřebnictví,
 • vydávání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací v majetku města,
 • zajištění údržby a oprav školských zařízení v majetku města,
 • příprava podkladů pro veřejné zakázky odboru,
 • organizace výběrových řízení na zakázky, realizované odborem,
 • zpracování a aktualizace koncepce rozvoje města podle pokynů RM.
Vytvořeno 1.4.2014 8:48:00 | přečteno 184x | ernest
load