Právní předpisy pro odbor informačních technologií

Všechny zákony v platném znění:
  • zákon č. 365/2000 a 263/2011 Sb., o informačních systémech veřejné správy
  • vyhláška č. 529/2006 Sb. o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy
  • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
  • zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
  • zákon č. 499/2004 a 190/2009 Sb. o archivnictví a spisové službě
  • vyhláška č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
  • zákon č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek.
Vytvořeno 1.4.2014 9:26:00 | přečteno 55x | ernest
load