Odbor městského investora

Všechny zákony v platném znění:
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích,
  • zák. č. 129/2000 Sb., o krajích
  • zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících
  • zák. č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  • zák. č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
  • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
  • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Působnost odboru městského investora

9.3.2017 12:03:09 | přečteno 28x | ernest | Celý článek
 

Kontakty

17.5.2017 | přečteno 62x | ernest | Celý článek
 

Právní předpisy

17.5.2017 | přečteno 14x | ernest | Celý článek
 

Působnost

17.5.2017 | přečteno 18x | ernest | Celý článek
 

Informace odboru

17.5.2017 | přečteno 18x | ernest | Celý článek
 
Vytvořeno 17.5.2017 | přečteno 179x | tana
load