Působnost finančního odboru

Finanční odbor městského úřadu zajišťuje:
 • sestavování a rozpis rozpočtu,
 • rozbory hospodaření, závěrečný účet, účetní závěrka,
 • účtování dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje a EU,
 • příprava materiálů pro jednání RM a ZM,
 • agenda poplatků ze vstupného,
 • agenda poplatků ze psů,
 • kontrola účetních výkazů příspěvkových organizací města, veřejnosprávní kontrola,
 • spolupráce s finančním výborem, příprava materiálů, zápisy, metodické řízení,
 • evidence majetku města, odpisy, zajištění inventarizace,
 • účtování příjmů a výdajů a hospodářské činnosti, účtů dotací a fondů,
 • zpracování výkazů (měsíční, čtvrtletní, roční) pro CSÚIS a statistiku, zpracování pomocného analytického přehledu a výkazů PAP,
 • evidence půjček z fondu modernizace vč. vymáhání dluhů,
 • evidence a vydávání pokutových bloků,
 • mzdová agenda,
 • likvidace došlých a vystavených faktur
 • úhrady faktur – spolupráce s bankou, úvěr, termínované vklady, apod.
 • pokladna – příjmová i výdajová,
 • účtování DPH – vč. přiznání k DPH a dani z příjmu,
 • pojištění majetku, spolupráce s OSMI při škodních událostech,
 • vedení účetnictví Mikroregionu, výkazy,
 • opravné položky z programu Daně, dávky, poplatky (DDP) a časové rozlišení nákladů a výnosů včetně dohadných položek.
Vytvořeno 28.3.2014 5:50:00 | přečteno 94x | ernest
load