Působnost kanceláře městského úřadu s rozšířenou působností

Kancelář městského úřadu s rozšířenou působností zajišťuje:

 • právní servis, chod sekretariátu starosty, místostarosty a tajemníka,
 • inventarizaci majetku MěÚ,
 • chod kontaktního místa Czech POINT,
 • archivaci a skartaci podle Spisového a skartačního řádu MěÚ,
 • agendu Mikroregionu Polabí,
 • úkoly spojené s působením města v krizových situacích,
 • příprava podkladů pro vydávání měsíčníku Listy,
 • činnost redakční rady Listů,
 • objednávání inzerce do jednotlivých čísel, objednávání tisku Listů,
 • vymáhání pohledávek a přípravu podkladů pro smluvního exekutora z odboru dopravy, odboru vnitřních věcí, stavebního úřadu a městské policie,
 • zkoušky uchazečů o řidičské oprávnění skupin A a B,
 • kontrola výuky v autoškolách v obvodu ORP,
 • kontrola Stanic technické kontroly v obvodu ORP,
 • kontrola Stanic měření emisí v obvodu ORP,
 • plnění dalších úkolů stanovených ZM, RM, starostou, místostarostou.Vytvořeno 27.3.2014 13:35:00 | přečteno 35x | ernest
load