Odbory úřadu

Kancelář městského úřadu

vedoucí
Ing. Alena Novotná
telefon
+420 325 510 221
e-mail
kancelar.mesta@mestolysa.cz
umístění v budově
stará budova 1. patro

Odbor dopravy

vedoucí
Šárka Juhászová
telefon
+420 325 510 299
e-mail
odbor.dopravy@mestolysa.cz
umístění v budově
nová budova přízemí vpravo

Odbor finanční

vedoucí
 Ing. Bc. Markéta Vinklerová
telefon
+420 325 510 232
e-mail
odbor.financni@mestolysa.cz
umístění v budově
nová budova 1. patro

Odbor správy majetku

vedoucí
Ing. Vladimír Kopecký
telefon
+420 325 510 244
e-mail
odbor.spravy.majetku@mestolysa.cz
umístění v budově
nová budova 2. patro

Odbor vnitřních věcí

vedoucí
Mgr. Ludmila Procházková
telefon
+420 325 510 245
e-mail
odbor.vnitrnich.veci@mestolysa.cz
umístění v budově
nová budova 1. patro

Odbor výstavby a životního prostředí

vedoucí
Ing. Diana Samková
telefon
+420 325 510 286
e-mail
odbor.vzp@mestolysa.cz
umístění v budově
nová budova 1. patro

Živnostenský úřad

vedoucí
Ing. Radek Pýcha
telefon
+420 325 510 260
e-mail
zivnostensky.urad@mestolysa.cz
umístění v budově
nová budova 2. patro

Odbor školství,sociálních věcí,zdravotnictví a kultury

vedoucí
PaedDr. Věra Bodnárová
telefon
+420 325 510 214
e-mail
odbor.sszk@mestolysa.cz
umístění v budově
nová budova 2. patro
load