Elektronické podání žádosti o výměnu řidičského průkazu

portal dopravy

INFORMACE PRO OBČANY ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VÝMĚNU ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

O co, jak a kde lze zažádat?

Možnost podání žádosti o výměnu řidičského průkazu máte po přihlášení do Portálu dopravy  (https://www.portaldopravy.cz/)  nebo  Portálu občana (https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni), a to v případě uplynutí platnosti nebo blížícího se

konce platnosti Vašeho řidičského průkazu, ne však dříve než 90 dnů před koncem platnosti (bez správního poplatku), dále v případě odcizení, ztráty nebo při změně osobních údajů (správní poplatek 200 Kč). Pro všechny uvedené životní situace si můžete také požádat o vydání ve zkrácené lhůtě, tj. do 5 pracovních dnů (správní poplatek 700 Kč).

Podmínkou pro podání žádosti je mít přístup do Portálu dopravy či Portálu občana (NIA ID, Mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identita...) a mít zde připojenou datovou schránku fyzické osoby. Více informací na https://chcidatovku.gov.cz/datova-schranka

Proč musíte mít připojenou datovou schránku fyzické osoby?

Využitím datové schránky je splněn jeden z legislativních požadavků na jasné ztotožnění osoby, která žádost podává. Díky datové schránce je však možné nejen ušetřit si cestu na úřad, ale také na poštu. Zřízení datové schránky je navíc bezplatné a lze o ni zažádat online (více na www.datoveschranky.info).

Jak žádost podáte?

Portál dopravy (lze stále proklikem z Portálu občana) Vám zobrazí formulář žádosti, který bude předvyplněn údaji z Centrálního registru řidičů. Budete mít možnost vybrat si obecní úřad obce s rozšířenou působností, na kterém si chcete vyrobený řidičský průkaz vyzvednout. Součástí předvyplněných údajů bude i nejaktuálnější digitalizovaná fotografie a digitalizovaný podpis získaný z vybraných registrů státu.

Před závazným podáním žádosti musíte potvrdit správnost předvyplněných údajů a to, že Vaše aktuální podoba odpovídá zobrazené fotografii. Pokud aktuální podoba nebude odpovídat fotografii zobrazené ve formuláři žádosti, bude nutné, tak jako doposud, osobně navštívit příslušný úřad, kde Vás v rámci osobního podání žádosti vyfotí. Po potvrzení správnosti údajů bude žádost odeslána prostřednictvím Vaší datové schránky na podatelnu zvoleného úřadu. Po její kontrole a schválení ze strany úředníka bude žádost odeslána do výroby dokladů.

Kdy si můžete doklad vyzvednout?

Zákon stanovuje lhůtu do 20 dnů od podání žádosti. Toto se samozřejmě netýká situace, kdy si požádáte o vydání ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů.

Na Portálu občana je však možné nastavit si notifikace a dostávat tak všechna upozornění prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Tyto je nutné nastavit i na Portálu dopravy. Po kontrole a schválení ze strany úředníka bude žadatel o schválení/zamítnutí žádosti informován bez jakéhokoliv nastavení přímo v Portálu dopravy i Portálu občana (a dle výše uvedeného nastavení také prostřednictvím SMS nebo e-mailu). Jakmile bude doklad připravený k předání na vybraném úřadu, obdržíte notifikaci o možnosti vyzvednutí řidičského průkazu. 

Je možné k vyzvednutí dokladu někoho zmocnit?

Ano, nový řidičský průkaz bude možné vyzvednout také na základě ověřené plné moci.

Co dělat s neplatným řidičským průkazem?

Neplatný průkaz musí každý žadatel odevzdat při převzetí nového.

Jakým způsobem obdržím potvrzení o oznámení ztráty/odcizení, které mi slouží jako náhradní doklad?

Dané potvrzení Vám bude zasláno prostřednictvím datové schránky ze strany úřadu. Zákon Vám stanoví povinnost mít toto potvrzení při řízení motorového vozidla u sebe. Dané potvrzení je možné předložit i v elektronické podobě. Pro vyhnutí se problémům plynoucím například z vybitého el. zařízení však rozhodně doporučujeme potvrzení vytisknout a na výzvu Policie ČR, obecní policie apod. ho předložit ke kontrole.

Jak je to s úhradou správních poplatků?

V této etapě uhradíte správní poplatek ve stanovené výši při vyzvednutí nového řidičského průkazu přímo na vybraném úřadě.

Kam se obrátit v případě dalších dotazů?

V  případě  dotazů  či  problémů  s  Portálem  dopravy  se  neváhejte  obrátit  na podpora@portaldopravy.cz, popř. na tel. 222 266 758.

V případě dotazů či problémů s Portálem občana se neváhejte obrátit na portalobcana@mvcr.cz.

Dotazy ke stavu žádosti adresujte na ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, kam jste odeslali Vaši žádost.

Vytvořeno 12.12.2022 13:04:45 | přečteno 4779x | jiri.virava
load