Územní plánování

Územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji - GIS Středočeského kraje


Kompletní dokumentace je uložena u příslušné obce.
Do územního plánu lze nahlédnout i u úřadu územního plánování nebo u příslušného stavebního úřadu.


VÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHŮ NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LYSÁ NAD LABEM

Dne 21. 6. 2023 schválilo Zastupitelstvo města Lysá na Labem záměr pořídit nový územní plán města. Na základě tohoto rozhodnutí zahajuje město přípravnou fázi k pořízení nového územního plánu, která spočívá ve sběru dat a informací.

Vyzýváme občany města Lysá nad Labem, jakož i fyzické a právnické osoby, které mají vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území města Lysá nad Labem, k zaslání svých návrhů, podnětů a požadavků, které by měl nový územní plán řešit.

Zaslané podněty, návrhy a požadavky budou vyhodnoceny a případně zahrnuty do zadání pro tvorbu nového územního plánu.

Termín pro podání je do 31.12.2023

Podněty, návrhy a požadavky podávejte na Městský úřad Lysá nad Labem písemně, osobně na podatelně Městského úřadu (Husovo náměstí 23/1, Lysá nad Labem) nebo prostřednictvím datové schránky, a to na formuláři, který je k dispozici na webových stránkách města: www.mestolysa.cz/cs/samosprava/uzemni-planovani/lysa-nad-labem/uzemni-plany.htmlload