Komise sociální a zdravotní

 • Připravuje a posuzuje koncepční materiály pro rozvoj a podporu stávajících i nových sociálních a zdravotních služeb.
 • Vyjadřuje se k investičním akcím města v sociální a zdravotní oblasti.
 • Spolupracuje s městem,  krajem, MPSV, MZ a dalšími příslušnými subjekty na komplexním nastavení systému péče o seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby ohrožené sociálním vyloučením (včetně např. výstavby nového domova pro seniory nebo DPS).
 • Vyjadřuje se k žádostem o finanční příspěvek.
 • Předkládá návrh na rozdělení dotací města na daný kalendářní rok subjektům v sociální a zdravotní oblasti.
 • Podílí se na zkvalitnění prolínání generací, iniciuje dobrovolnickou činnost. 
 • Předkládá podněty a návrhy na projekty z Evropských sociálních fondů.
 • Podporuje sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením např. z důvodu zdravotního postižení nebo věku tak, aby mohly žít maximálně spokojeným způsobem života v běžné společnosti.

Členové komise:

 1. Veronika Vaňáčková (předsedkyně, učitelka ZŠ, koordinátorka sociálních projektů)
 2. Drahomíra Zikánová (člen, speciální pedagožka a poradkyně
 3. Lenka Pešoutová (člen, sociální pracovnice)
 4. Tereza Palánová (člen, ředitelka Domova Mladá)
 5. Jaroslava Labutová (člen, ředitelka Farní charity Lysá nad Labem)

Zápisy rok 2023

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruZápis č. 4 komise 03.04.2023.docx38.04 KB .docx
ikona souboruZápis č. 3 komise 06.03.2023.docx39.03 KB .docx
ikona souboruZápis č. 2 komise 30.01.2023.docx39 KB .docx

Zápisy rok 2022

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruZápis č. 1 komise 28.11.2022.docx22.57 KB .docx

load