Komise regenerace MPZ

  • Plní zadání rady města ohledně rozvoje a regenerace MPZ.
  • Úzce spolupracuje s referentkou památkové péče a dalšími institucemi se vztahem k MPZ.
  • Zabývá se návrhem rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé nemovitosti z Programu regenerace MPZ.
  • Připravuje náměty pro jednání rady města týkající se nemovitých kulturních památek v MPZ i mimo ni.
Členové komise 

  1. Ondřej Vaněček (předseda, grafik, učitel VV, dříve redaktor tiskovin o stavebnictví)
  2. Eva Zápalková (člen, vedoucí Odboru péče o památkový fond NPÚ ÚOPSČ)
  3. Blanka Švarcová (člen, vedoucí oddělení památkové péče, Středočeský kraj [KÚ SK])
  4. Jiří Vajčner (člen, ředitel odboru památkové péče Ministerstva kultury)
  5. Pavel Jehlička (člen, jednatel stavební společnosti, dlouhodobě se zabývá místopisem a historií Lysé nad Labem - vyznamenání)
  6. Stanislav Svoboda (člen, ekonom, ministerský rada na oddělení kulturních a kreativních odvětví, dlouhodobě se zabývá místopisem a historií Lysé nad Labemload