Komise pro životní prostředí

 • Zabývá se otázkami udržitelného rozvoje města.
 • Sleduje stav životního prostředí a adaptace na změny klimatu.
 • Podílí se na ochraně fauny a flóry.
 • Připomínkuje otázky nakládání s pitnou, užitkovou a odpadní vodou.
 • Vyjadřuje se k nakládání s odpady a obaly.
 • Přispívá k péči o městskou zeleň a parky.
 • Podporuje environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.
 • Navrhuje a připomínkuje trasy pro průchodnost krajinou.
 • Připomínkuje investiční akce a opatření s dopadem do veřejného prostoru a na životní prostředí.
 • Zabývá se návrhy, peticemi, stížnostmi a připomínkami občanů, institucí a zájmových sdružení.

Členové komise:

 1. Daniel Drahotský (předseda, investiční manažer, ochranář a dokumentarista přírody)
 2. Petra Málková (člen, VŠ pedagog, Fakulta životního prostředí ČZU)
 3. Pavel Marhoul (člen, manažer ekologických projektů)
 4. Petra Melingerová (člen, zoolog)
 5. Tomáš Petřek (člen, státní zaměstnanec, ekolog)
 6. Marta Sochůrková (člen, krajinář - dendrolog)
 7. Martin Tužínský (člen, právník, energetický specialista)
 8. Veronika Vaňáčková (člen, učitelka ZŠ, členka minulé KŽP)
 9. Klára Vondráková (člen, podnikatelka, expertka na odpady)

Zápisy rok 2023

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboru230122_KŽP_Zápis_final.pdf273.06 KB .pdf

Zápisy rok 2022

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboru221204_KŽP_Zápis_final.pdf259.41 KB .pdf

load