Komise pro výstavbu a rozvoj města

  • Posuzuje stavební záměry s dopadem na město.
  • Spolupracuje s městem při vypracování zadání a projektové dokumentace na stavební záměry města.
  • Posuzuje větší investiční akce města.
  • Vyjadřuje se k návrhům územního plánování.
  • Předkládá náměty na investice a rozvoj města v oblasti stavebnictví a infrastruktury.
  • Podílí se na vizích rozvoje města.
Členové komise:

  1. Petr Bláha (předseda, stavební projektant)
  2. Vladislav Šplíchal (člen, technik stavebního dozoru)
  3. Martin Jirsa (člen, projektový vedoucí architektonické kanceláře)
  4. Petra Hodková (člen, správce nemovitostí)

Zápisy rok 2022

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruzápis z komise.pdf333.39 KB .pdf

load