Komise pro kulturu a cestovní ruch

  • Předkládá radě města návrh na rozdělení financí na základě přijatých žádostí o poskytnutí dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem, z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem a z Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem.
  • Vyjadřuje se k poskytnutí individuálních žádostí o poskytnutí dotace v oblasti kultury.
  • Vyjadřuje se k záležitostem spojeným s kulturní činností, především pak na základě požadavku rady města.
  • Zabývá se koordinací a podněty v oblasti cestovního ruchu a propagace města.
Členové komise:

  1. Renata Krausová (předsedkyně, kulturní referentka MÚ Benátky nad Jizerou)
  2. Veronika Lindová (člen, koordinátorka fine artových transportů)
  3. Dagmar Pechová (člen, asistentka v Turistickém informačním centru v Lysé nad Labem)
  4. Michal Řezníček (člen, odborný archivář)
  5. Zuzana Valisková (člen, marketingový a produkční manažer)

ikona souboruZápis z komise pro kulturu a cestovní ruch z 7.12.2022.pdf

load