Komise pro dotace

 • Doporučuje vhodné dotační tituly z EU i národních zdrojů. 
 • Vyjadřuje se ke spolupráci města s dotačními firmami.
 • Posuzuje návrhy na dotační příležitosti od dotačních firem.
 • Posuzuje náměty na projekty od odborů úřadu nebo organizací zřizovaných městem.
 • Navrhuje projekty na základě vypsaných dotačních výzev.
 • Připomínkuje projektové žádosti podávané městem.
 • Vyhodnocuje realizaci běžících a ukončených projektů.
 • Podílí se na střednědobém plánování investičních a neinvestičních akcí. 
 • Spolupracuje s MAS a Mikroregionem v oblasti dotací.

Členové komise:

 1. Jaromír Šálek (předseda, zpracovatel projektových žádostí a hodnotitel projektů)
 2. Zuzana Viktoriová (člen, dotační poradce)
 3. Petra Melingerová (člen, hodnotitelka grantových žádostí a profesionální fundraiser)
 4. Zita Nidlová (člen, dotační specialista)load